Slovačka neće podržati sporazum Ujedinjenih narodov o odnosu prema migrantom diljem svita, rekao je u nedi­lju, 25. novembra premijer Slovačke Peter Pellegrini po summitu Europske unije. Globalni kompakt o sigurni, uredjeni i zakoniti migracija odobrile su u juliju svih 193 članice Ujedinjenih narodov osim Sjedinjenih Am. Držav, ke su se povukle pr­o­šlo lje­to, i tribao bi biti formalno ratificiran u decembru.

POŽUN/BRUXELLES — Sporazum je o­smišljen po naj­većem prilivu m­igrantov u Eu­ropu od Dru­goga svitskoga bo­ja, od kih su mnogi bižali pred siromaštvom i sukobi na Bli­skom istoku, Af­riki i drugdir.

„Slovačka neće podržati ov sporazum UN-a pod bilo ki okolnosti i neće biti s njim su­glasna“, rekao je Pellegrini no­vinarom u Bruxellesu po summitu na kom su čelniki EU-a prihvatili sporazum o povla­če­nju Britanije iz Unije.

UN-ov sporazum o migraci­ja postao je kontroverzan u mnogi zapadni zemlja, a kom­pakt su do sada osim Slovačke odbacili Poljska, Austrija, Če­ška, Madjarska, Bugarska, Es­tonija, Australija, Izrael i Sjedinjene Američke Države.

Kritičari Marakeškoga kom­pakta tvrdu da ta neobvezuju­ći sporazum proglašava ekonomsku migraciju ljudskim pravom, dokle zagovorniki tvr­du da će on popraviti medjunarodno upravljanje migrantskimi vali i ojačati zašćitu ljud­skih prav.

Slovačko odbijanje migracij­skoga sporazuma moglo bi pe­ljati preustroju Pellegrinijeve vlade budući da je ministar vanjskih poslov Miroslav Laj­čak prijetio, se nagražao ostav­kom ako vlada ne prihvati sp­o­razum. Lajčak je bio predsje­d­nik Opće skupšćine Ujedinjenih narodov kada je migracij­ski sporazum usvojen. Pellegrini je rekao kako mi­s­li da će Lajčak ostati još i pot­om kad Slovačka odbaci sporazum.

Kategorije