Petar Tyran

Fulminantno je završilo »Ljeto kulture Austrija -Hrvatska 2017.« s predstavom Hnk-a iz Zagreba ne­dilju 26. novembra u sestrin­skom bečkom Hnk (Volkstheater) s predivnom predsta­vom Tene Štivičić »Tri zime« u režiji Ivice Buljana. Kakova koincidencija, da je u isti dan u isti čas u renomiranom jazz-klubu Porgy & Bess u Beču završio 13. Festival hrvatske muzike u Beču s koncertom Jazzorkestra Hrvatske radiotelevizije s dirigentom A­n­dreasom Marinellom. O oba­dvi vrhunski priredba ćemo izvijestiti u Hrvatski novina.

Svaki uspjeh, pravoda, ima puno ocev i majkov. Tako je slučaj i sa završnom kazališnom predstavom Hrvatskoga narodnoga kazališća iz Za­greba u Beču. Na kraju proš­loga ljeta još nije bilo tako jasno, čega svega će biti u ovom »Ljetu kulture Austrija - Hrvatska 2017.« u kom su se pred svim sadržaji iz Hrvatske prezentirali u austrij­skoj metropoli, med drugim i vr­lo opaženu izložbu »Izazov moderne — Beč i Zagreb oko 1900.« u Oranžeriji u dvo­­r­cu Belvedere. Kao pandan ovo­mu lje­tu kulture u Zagrebu se je predstavio Beč odnos­no A­u­strija u nizu priredab. Zv­a­na nekih manjih, zbočnih pri­redab gradišćanski Hrvati u ov „mega-event“ nisu bili uključeni. Na jednu stranu sigurno zato, jer odgovorni u aus­trijskom Ministarstvu vanj­skih poslov nisu imali zanimanja za to. Ča se more razložiti i najvjerojatnije tim, da onde sigurno mislu i se pitaju ča da ti gradišćanski Hrvati u Austri­ji imaju posla s Hrvatskom. To je naravno o­pr­a­­v­dano pitanje. GH polag njih nisu manjina Hrvatske nego su polag zakona autohtona narodna grupa u Austriji, o koj „da ima voditi brigu pred svim Republika Austrija“.

No, tomu se nigdor ne bi suprotivio, ako bi Republika Austrija to zaista i činila. Raz­umljivo je takaj da austrijske oblasti nimaju rado ako se gdo umiša u nutarnje austrij­ske posle. Tako misli i odre­djen dio gradišćanskih Hrvatov, pred svim oni ki su ak­ti­vni i vrlo u visoki politički stranka u Austriji.

Kako pak da Austrija on­da masivno brine o Nimci u Južnom Tirolu i da stalno o­p­ominja Italiju, da ne samo čuva nego i izgradi manji­n­ska prava za Nimce u Alto Adige, dakle za Južni Tirol? Ta slom, tu pukotinu u logiki mnogi u SP-u i VP-u ne kanu razumiti. Kako će pak ubudu­će Fpö kao vladajuća stranka postupati u pitanju autohtonih manjin, će se vrijeda po­kaza­ti, u slučaju da bi zaista do­š­lo do koalicije med Črnimi/Tirkiznimi i Plavimi.

No, vratimo se još jednoč »Ljetu kulture Austrija - Hrvatska 2017.« i gradiš­ćans­kim Hrvatom. Imali bi poka­zati puno toga — i vrhunskoga, no mi smo puno preslabi u lobiranju, a u Austriji zapravo nijedan nima interesa da se postavi u blizinu Hrva­t­ske — u samoj Hrvatskoj je interes za nas isto vrlo slab!

Kategorije