Kamo sve Predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović putuje do kraja ljeta… i u Beč

Sudjelovanje na medjunarod­ni forumi u Beču i Reykjaviku, Dan otvorenih vrata za Hrvate u Bosni i Hercegovini i djelatni posjet Sjedinjenim Američkim Državam po­četkom decembra, vanjskopolitičke su aktivnosti pred­sjednice Republike Hrvatske Kolinde Gr­abar-Kitarović za kraj 2017. ljeta, najavljeno je 24. novembra u nje uredu. Svoj sastanak pandiljak, 27. novembra sa zastupniki hrvatskih društav i organizaci­jov u Austriji u hrvatskom V­e­leposlan­s­t­vu u Beču pred­sjednica je kratkoročno morala otpovidati.

BEČ — Predsjednica u pandiljak, 27. novembra nije dopu­tovala u Beč kade je kanila sudjelovati na 17. zasjedanju Opće ko­nferencije Organizacije UN-a za industrijski razvoj (Uni­do) i kade je predvidjala održati govor na temu „Partner­stvo za učinak — Posti­zanje ci­ljeva održivog razvoja“ i sudjelo­vati na okruglom stolu »Razgovor žen svjetskih peljačev«, čulo se iz Ureda predsjednice.

Na rubu skūpa je hrvatska predsjednica kanila razgovarati s ko­legicom po dužnosti iz Malte, Marie-Louise Coleirom Pre­ca, ka bi tribala krajem februara pohoditi Hrvatsku odnosno dojti u uzvratni posjet potom kad je Grabar-Kitarović u m­a­ju pohodila Maltu. U Beču se je predsjednica tribala sastati i s generalnim direkto­rom Un­i­do-a Lijem Yongom kao i s predsjednikom Opće skupšćine UN-a Miroslavom Lajčakom.

No, do boravka, kade je bio predvidjeno razgledanje izlož­be »Izazov moderne: Zagreb — Beč oko 1900.« ka se održava u sklopu projekta »Ljeta kulture« izmed dvih držav, a za­tim susretom s hrvatskom z­a­jednicom u veleposlanstvu RH na Rennwegu, nije došlo.

Isto tako je bilo predvidjeno  da predsjednica iz Beča otp­u­tuje u glavni grad Islanda ka­de bi sudjelovala na sastanku Vijeća žena svitskih peljačev i na Forumu žen svitskih pelja­čev, kade bi održala izlaganje u skl­opu programa »Mi to mo­re­mo, žene kao čimbenici mira«.

(mpd/h)

Tagovi: