Berlaković kandidat za Seljačku komoru

Šuševac Niki Berlaković će pri dojdući izbori Gradiš­ćan­ske seljačke komore u mar­cu kandidirati za predsjednika. Dugoljetni predsjednik F. St. Hautzinger naime već neće kandidirati. Berlakovića su odibrali pri spravišću Gradišćanskoga saveza seljakov, u petak, 25. novembra. 

ŽELJEZNO — Pri tajnom odibiranju su uz Berlakovića kandidirali Werner Falb-Meix­ner i Hans-Peter Werderitsch.

Niki Berlaković je predsjed­nik Saveza seljakov i zastupnik Övp-a Lista Kurz u Nacionalnom vijeću. Obadvi funkcije će pridržati i nadalje. Funkciju predsjednika Seljačke komore će izvršavati dobrovoljno i će se odreći plaće — piše di Niki Berlaković u izjavi Saveza se­ljakov, i da se veseli da je do­s­tao povjerenje. On je nadalje i predsjednik Austrijsko-hrva­t­skoga društva u Beču.

(ured.)