Na gradišćanski svetak, na dan Sv. Martina (11. novembar) se i Katoličanska crikva u svetačnosti spominje ovoga sveca i patrona, zašćitnika Gradišća. Isto tako i Zemaljska vlada iskorišćava ovu priliku, da se na gradišćanski svetak zahvaljuje zaslužnim osobam i ličnošćam i je odlikuje zemaljskimi ordeni i zaslužnimi medalijami. Med kih 150 odlikovanih je i ljetos opet bilo nekoliko Hrvatov i Hrvatic iz gradišćanskih sel od Gijece do Žamara.

 
ŽELJEZNO — Na Martinju, 11. novembra u novootvorenom Kulturnom centru u Željeznu iz ruk zemaljskoga poglavara Hansa Niessla (SPÖ) i njegovoga zamjenika mr. Franza Steindla (ÖVP) primili su zemaljska odlikovanja:
  • Dvorski savjetnik diplomirani inženir Rupert Šatović iz Dolnje Pulje je odlikovan »Velikim časnim znakom Zemlje Gradišće«. Studirao je sociologiju i narodno gospodarstvo kao i planiranje i uredjenje prostora na TU Beč. U zemaljskoj službi je jedan od najkompetentnijih stručnjakov na području planiranja prostora, na ke se zemlja more naslanjati.
  • Ferdinand Gabriel iz Čembe je odlikovan »Zlatom medalijom Zemlje Gradišće«. Do umirovljenja u marcu je bio zaposlen u Uredu za gradnju cest u Borti sa službenim mjestom u Velikom Petarštofu. Kao cijenjeni mehaničar i magaziner je bio i zastupnik osoblja.
  • Walter Horvatić iz Stinjakov je odlikovan »Zlatom medalijom Zemlje Gradišće«. 15 ljet dugo je bio predsjednik Stinjačke limene glazbe. Za njegovo vrime se je ugodalo dignuti muzičku kvalitetu grupe a muzičari su dostali novi dom i nove nošnje. Tim je W. Horvatić čuda učinio ne samo za seosku mladinu nego i za općinu.
  • Julius Kalinka iz Novoga Sela je odlikovan »Zlatom medalijom Zemlje Gradišće«. Duga ljeta je jur aktivan u cestarni u Pandrofu, kade ga cijenu kao odličnoga kolegu u koga se more zaufati. I ljeti i zimi je svojim teretnjakom na cesti da bi se skrbio za sigurnost.
  • Studijski nadsavjetnik mr. Feliks Miletić je svoje odlikovanje, »Zlatu medaliju Zemlje Gradišće«, dostao pred svim za zalaganje za hrvatske posle. Duga ljeta je bio aktivan kao profesor geografije na gimnaziji u Bruki. Ali odlikovan je pred svim za svoj angažman u domaćem Novom Selu, kade ima velike zasluge u vezi s očuvanjem seoskoga narodnoga dobra. Dugoljetni je predsjednik Društva za muzej i kulturu (MUK) a je bio duga ljeta i predsjednik Društva za polipšavanje sela.
  • Otilija Puškarić iz Čajte je odlikovana »Zlatom medalijom Zemlje Gradišće«. Zaslužna je suradnica Gradišćanske seljačke komore najprvo u Borti a sada kao sekretarica u kotarskom referatu u Novom Gradu. Postala je kompetentna menedžerica ureda u što i unaša i svoj talent kao organizatorica ako ide za priredjivanje tečajev, seminarov za seljake.
(nastavak slijedi)

Kategorije

Slike