Kotarski poglavar Novoga Grada, Johan Grandić je odsudjen zbog zloupotribljavanja službene vlasti. Državno tužilačtvo mu je predbacilo, da informacije o prividno najavljeni školari u tri općina nije dalje slao nadležnomu kaznenomu referentu. Dostao je djelomično uvjetnu pineznu kaštigu od 15.300 €. Optužen je bijeloseoski načelnik Jožef Wetzelhofer (SPÖ). Njega su takaj optužili zbog sumlje zloupotribljavanja službene vlasti. I u ovom slučaju ide za prividne prijave školarov.

 
BEČ — Porotnički senat je odlučio, da kotarski poglavar Johan Grandić mora platiti polovicu svote, dakle 7.650 €. J. Grandić da nije informirao kazneni referat. Državno tužilačtvo je predbacilo Grandiću, da informacije o prividno najavljeni školari u tri općina nije dalje slao nadležnomu kaznenomu referentu. Kako je javila Hrvatska redakcija ORF-a Gradišće referent za tudjince je polag optužbe dvakrat usmeno i jednoč pismeno informirao zemaljskoga poglavara Gradišća Hansa Niessla, da je u školskom ljetu 2009./2010. u općina Eberava (Eberau), Beled (Bildein) i Moschendorf bilo najavljeno najmanje 40 školarov iz Ugarske, ki da nisu zaistinu stanovali onde.
 
 
Ali ove informacije su stoprv zakašnjenjem od jednoga ljeta dostignule kazneno odiljenje. Potom se je ustanovilo, da su delikti jur bili zastarani, je rekao državni tužilac. Država je tim toliko uškodjena, jer da već nije mogla izvršiti upravnokazneni postupak.
 
Grandić je tvrdio, da nije kriv. Argumentirao je, da je za ove prividne najave nadležan sud, ne kotarsko poglavarstvo. Za sutkinju je ipak ispunjeno činjenično stanje zloupotribljavanja službene vlasti. Osuda protiv Grandića nije pravomoćna. Njegov odvjetnik je nazvistio priziv protiv odluke.
 
Optužba protiv načelnika Bijeloga Sela je pravomoćna. Jožef Wetzelhofer od SPÖ-a je isto optužen zbog sumlje zloupotribljavanja službene vlasti. I u ovom slučaju ide za prividne prijave školarov. Uz bijeloseoskoga načelnika je optužena i suradnica općinskoga ureda. Akt da jur leži kod nadležne sutkinje, ali termin procesa još nije fiksiran.
Zanimljivo će biti, ukoliko će uzeti u obzir i nakana za ovimi prekršaji. Jer išlo je pred svim zato, da se ovimi prijavami očuva škola u selu, a tim i djelatna mjesta za učitelje i dica su mogla ostati u selu.
(ur.)

Kategorije