Petar Tyran

Za narod je bilo dosta ve­liko presenećenje na lje­tošnjem hrvatskom sho­dišću u Celju, kad su subotu, pred ophodom zagledali na­čelnika Grada Zagreba Milana Bandića — i to u društvu ne samo biškupa Živkovića, ne­go i Boža Blaževića i Ive Šeparovića a ne na zadnje i peljača shodišća Željka Odo­bašića. Kako visoko u Hrvat­skoj cijenu biškupa Živkovi­ća pred svim i zbog njegovih o­š­trih političkih prodikov je u medjuvrimenu dovoljno po­znato, manje znamda u Gradišću, na savki način ali širom Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Za odlične veze Boža Blaževića u najviše političke kruge  Hrvatskoj se takaj zna i koliko on ima uticaja na vrh Vlade RH. Gradonačelnik Za­greba do sada morebit nije to­liko spadao u ovu kategoriju i ove kruge, ali bosanske i her­cegovačke veze i uticaji sižu dalje od običnih hrvatskih ispreplitanj.

Da je Milan Bandić — ki jur 20 ljet dugo stoji na čelu Gra­da Zagreba (s nekoliko kra­ćih prekidov, kada se je mo­rao braniti iz uze) — veliki prijatelj gradišćanskih Hrvatov jur duga ljeta znaju u Hrvatskom centru u Beču a pred svim i organizatori tradicionalnoga Hrvatskoga bala u B­eču. To znaju uz ostale i vje­­r­niki Trajštofa i Uzlopa, kim je Bandić uz posredovanje Željka O­dobašića puno čega omogućio u Zagrebu. U me­djuvrimenu to znaju i odgovorni u nedavno utemeljenom društvu Hrvat S.A.M. na čijem vrhu stoji sām dijecezanski biškup Željezna Egidije Živković. Njegovi po­litički potezi su na svaki na­čin vridni da se spomenu, a njegovi internacionalni vezi nastaju sve čvršći, ča u politički okolnosti npr. u Hrvat­skoj ili Madjarskoj niti ne ču­di. Ča Živković u Austriji npr. ne bi mogao reći odnosno da ne bi mogao tako lako kritizirati politiku i političare, u Hrvatskoj pada na jako rod­no tlo. U toj vezi se smi gledati i njegov pojačani angažman u franjevačkoj provinciji u Sarajevu ili bolje rečeno bosanskih franjevcev med gradišćanskimi Hrvati.

A ovde se pak i zatvara krug hrvatskomu premijeru Plenkoviću, ili nekadašnjemu ministru vanjskih poslov Da­voru Stieru, ili — kako se je sada jasno pokazalo u Celju — i gradonačelniku Zagreba Milanu Bandiću. „Volim, ljubim gradišćanske Hrvate“, Bandić je rekao u Celju. Hrvat S.A.M. se pojačano pojavljuje i u Hrvatskoj, a sa svojim društvenim zborom Pax et Bonum s dirigentom i zborovodjom Ivom Šeparovićem ćedu ove jeseni nastupiti u Zagrebu, u velikoj koncertnoj dvorani Vatroslava Lisin­skoga. Ali je ovo skupa dvo­rana, a je i kih 120 ljudi iz Au­strije, većim dijelom iz Ma­djarske i Slovačke ke u Zagre­bu triba smjestiti i nahraniti. Uz sve ostalo ča je Bandić dobroga učinio za gradiš­ćan­ske Hrvate biškup Živković i ovo ima na umu — a zato i ta visoki dijecezanski orden!

Kategorije