U novom školskom ljetu ko će krenuti početkom septe­m­bra polag Direkcije za nao­brazbu Gradišće je dijelom premalo učiteljev. Tako je u dvojezični osnovni škola nadalje premalo učiteljev ods. učiteljic za hrvatski jezik. Zbog toga ćedu opet učitelji bez znanja hrvatskoga jezika podučavati u neki dvojezični škola u Gradišću.

ŽELJEZNO — U dojdućem školskom ljetu 2019./20. je po­lag Direkcije za naobrazbu Gradišće dijelom premalo u­či­teljic i učiteljev. Iako je situ­a­c­i­ja u prispodobi s lanjskim škol­skim ljetom ča-to bolja, ćedu u neki škola sjevernoga Gradiš­ća zbog manjkanja hrvatskih učiteljev i učiteljic opet razred­niki i razdrednice samo nim­škoga jezika i bez znanja hrvat­skoga peljati dvojezične raz­re­de, je izjavila nadzornica za manjinsko školstvo, mag. Ka­rin Vukman-Artner.

Da bi onde ipak obdržali dvojezično podučavanje ćedu koristiti mogućnost tandem podučavanja. To znači da će dvojezični učitelj ili dvojezična učiteljica iz paralelnoga ra­z­reda pomagati nimškomu učitelju ili nimškoj učiteljici pri podučavanju i komunikaciji na hrvatskom jeziku je rekla za Hrvatsku redakciju Orf-a Gra­dišće. Koliko takovih razredov će biti, još nije točno po­zna­to, jer planiranje školskoga per­sonala još nije završeno, je re­kla Karin Vukman-Artner.

(uredn.)

Kategorije