Predsjednik Hrvatskoga sabora Gordan Jandroković na čelu saborskoga izaslanstva 23. augusta je položio vijence i upalio sviće na Spomen obilježjem na Goli otok i Sv­e­ti Grgur, kade su se za vri­me jugoslavenskoga komu­ni­sti­čkoga režima nalazili za­tvorski kompleksi i logori, a u povodu Europskoga dana sjećanja na žrtve svih totalitarnih i autoritarnih režimov. 

ZAGREB — Vijenci su položeni i upaljene sviće pred spomen pločami na obadvi o­t­oki, ke je postavila hrvatska Vlada s tekstom U znak sjeća­nja na sve žrtve komunističkog režima stradale na ovi otoki, tr kod Spomen obilježja na Svetom Grguru, ke je postavila U­druga hrvatskih logorašev ko­ncentracijskoga logora Sv. Grgur 1959.-1966. kao i kod spomen križa na Golom otoku.

U izjavi novinarom predsjed­nik Hrvatskoga sabora Jandro­ković je istaknuo kako se da­nas spominjamo ljudi ki su ta­da stradali zbog toga ča su pri­padali drugoj naciji, vjeri ili su imali drugačije političko opr­e­djeljenje.

Hrvatski se narod u 20. sto­ljeću suočio s dvimi totalitari­zmi, u Drugom svitskom boju s fašizmom, a potom s komuni­zmom, a i „jedan i drugi su iza sebe ostavili krvav trag, mn­o­go mrtvih, unesrećenih i poni­ženih“, dodao je.

Izaslanstvo Hrvatskoga sabora je na Goli otok i Sveti Gr­gur došlo da bi se „ukazalo na zločine ki su činjeni u ime komunističke Jugoslavije. Ovde su ljudi ubijani i mučeni na posebno zvirski način, svirepo (bezdušno) su ponižavani tr se je pokušavala prominiti nje­va svist“, naglasio je Jandroković.

Predsjednik Hrvatskoga sabora istaknuo je da bi mladje generacije tribale već znati i u­čiti o zločini ki su činjeni u ime fašizma i komunizma, ka­ko bi „u hrvatskoj javnosti konačno pojedinci prestali negirati zločine ki su činjeni u ime komunističkoga režima tr da odustanu od relativiziranja kr­ivnje onih ki su ta sustav predvodili i simbolizirali ga, tr sigurno jako dobro znali ča se je ovde dogadjalo“.

Na novinarsko pitanje mo­re li Vijeće za suočavanje s po­sljedicami nedemokratskih re­žimov riješiti spore (svadje) o hrvatskoj prošlosti, Jandroković je rekao da bi to povjeren­stvo tribalo jasno i na objektivan način ukazati na zlo­či­na­čki karakter i fašizma i ko­mu­nizma, da se prestanu u Hr­vat­skoj o tom voditi dnevnopolitičke borbe tr da prošlost po­stane dio hrvatskoga kolektivnoga sjećanja, kako bi se onemogućilo da se takova doga­djanja ponovu.

Predsjednik Hrvatskoga dru­štva političkih zatvorenikov Marko Grubišić rekao je kako je Goli otok izabran vrlo dob­ro kao mjesto obilježava­nja Eu­ropskoga dana sjećanja na žrt­ve totalitarnih i autoritarnih režimov, jer je to mjesto „ka­de“ je izvršen zločin nad človi­kom. Ocijenio je da je izuzetno važno da je saborsko iza­slanstvo na čelu s predsjednikom Hrvatskog sabora odalo pijetet žrtvam stradalim u jugo­komunističkom sustavu.

(ur.)

Kategorije