„Migrantom ne smimo već davati lažno ufanje“

O Trumpovom protekcioni­zmu — financijska kriza iz 2007. prevladana je multi­na­cionalnom akcijom, a ovde je i Kina dala veliki prilog.

BERLIN — Nimška kance­larka Angela Merkel odgova­rala je 20. julija 90 minut bes­prekidno na novinarska pita­nja o unutarnjoj politiki, odnosi sa Sad-om i Rusijom, migranti… tr je dala do znanja kako nima namjeru odstupiti.

Tijekom tradicionalnoga go­dišnjega susreta s novinari uo­či ljetnih praznikov, Merkel je na pitanje s kim bi otišla na lj­e­tovanje kada bi birala izmed Trumpa, Putina i Seehofera je­dnostavno odgovrila kako je odmor — odmor.

Potom kad je potvrdila središnjost transatlanskih odnosev i prijateljstvo Nimške i Sad-a Merkel je rekla da je američki predsjednik Donald Trump odnose stavio pod pritisak. Usprotivila se Trumpovim optužbam da je Nimška ustrajala na održavanju veliko­ga suficita (viška) u trgovini sa Sad-om, ustvrdivši kako je trgovinska razmjena uravnote­že­na ako se u nju uračuna i uslužna djelatnost. Citirala je ne­davna zbivanja u ekonomiji ka­ko bi pokazala da je trumpov­ski protekcionizam negativan. Financijska kriza, ka je nasta­la 2007. prevladane je multi­na­cionalnom akcijom, onom G20, ali je i Kina dala veliki prilog.

Glede mogućih američkih povećanja carin na uvoz nim­ških automobilov, Merkel je naglasila medjunarodni karak­ter tr industrije naglasivši da se najveći pogon BMW-a na­la­zi u Spartanburgu u J. Ka­lifor­niji. „Moguće povećanje američkih carin krši medjuna­rod­na pravila i ugrožava mn­o­go djelatnih mjest“, rekla je Merkel, i je iznijela viziju mul­tiet­ni­čke Europe pripravne emanci­pirati se u sjedinjene države i preuzeti snažniju ulogu u svitu.