EK tuži Madjarsku zbog zakona o azilu i upozorava zbog zakona »Stop Soros«

Europska komisija 19. julija je podnesla tužbu protiv M­a­djarske zbog neuskladjenos­ti nje zakona o azilu i povratku migrantov tr joj poslala upozorenje zbog zakona ki kriminalizira aktivnosti nevladinih organizacijov ke pomažu migrantom.

Bruxelles — Tužba je podnesena zbog toga ča ma­djarski zakon predvidja da se zahtjev za azil more podnesti samo unutar tranzitnih cent­rov za izbiglice, u ke je pristup dopušćen samo ograničenom broju osob. Takaj madjarski za­kon nije u skladu s europskim ki predvidja da se osoba more zadržati u tranzitnom centru najveć četire tajedne.

„Komisi­ja na čelu s predsjed­nikom Jeanom-Claudeom Ju­n­ckerom smatra da je vrimenski ne­ograničeno držanje tražite­ljev azila u tranzitni centri bez po­štivanja proceduralnih jams­tav u suprotnosti s pravili EU-a“, veli se u priopćenju Komisije.

Ona ističe da Madjarska na svojem tlu ne dopušća moguć­nost da ilegalni migranti podnesu zahtjev za azil jer ih se automatski vraća prik granice.

Komisija je takaj poslala pi­smo upozorenja, ča je prvi ko­rak u pokretanju postupka pr­o­tiv države članice, zbog no­vo­ga madjarskoga zakona ki kriminalizira aktivnosti nevladinih organizacijov ke pomažu migrantom, nazvanim »Stop Soros«. Ta zakon je jur kritizi­rala Europska komisija. Pre­ma njemu, kažnjivo (strafbar) je pomagati osobam ke želju pod­nesti zahtjev za azil ili tražu d­ozvolu boravka.

(Hina)