Petar Tyran

Vrlo je zanimljivo gdo u momentu dava krivicu daje problem migracije, imigrantov (useljenikov) i emigrantov (iseljenikov) kao i biguncev i izbiglic. Na jednu stranu se medijam dava krivica, da nedostojno napuhuju temu „migranti“ i tim stvara­ju i radjaju strah med ljudi ši­rom Europe. Mediji argumen­tiraju tim, da stalno izvješća­vaju o tom ča političari zapr­a­vo svih političkih svitonazo­rov neprestano glasu i širu, naime da je „migracija“ nara­sla u najveći problem Euro­pe ali pred svim i Europske uni­je. Uprav u ovu diskusiju „ki je koga rodio“ se je koncem prošloga tajedna javio zemalj­ski poglavar Gradišća Hans Niessl (SP) šef črljeno-plave vlade u Zemlji. Predbaciva vladajućoj črno-plavoj koaliciji da čini premalo da bi pre­pričili „migraciju“, to je selje­nje ljudi pretežno iz siroma­ških azijskih i afričkih zemalj. Vrlo jasno je Niessl kri­tizi­rao, da Europska unija sa­mo ma­lo odosno ništ ne čini, da bi čuvala vanjsku granicu EU, dakle schengensku granicu u­nutar Europe. Pri tom je glas­no pokazao na to, da je Gra­diš­će u prošlosti pokazalo i dokazalo, kako se more čuva­ti vanjska granica EU, naime pred pristupom Madjarske i Slovenije kao i Slovačke Europskoj uniji: pojačnom carinom i saveznom vojskom uz granicu. 

S tim pravoda nisu bili svi srićni, da austrijski vojaki s mitraljezi na vidikovci i patro­lirajući uz granicu frapantno spominjaju na još ne daleku prošlost, kada su madjarski, čehoslovački vojaki automat­skimi puškami čuvali granicu — ali ne zato da bi negdo ne došao u zemlju, nego da ne bi nigdo ušao van iz zemlje. Iz Nies­slovih riči se vrlo jasno more naslutiti, da bi se uz gradišćansku granicu vrijeda opet mogla postaviti vojska i da ćedu pojačati patrulje, da bi onemogućili migrantom da udju na tlo Austrije.

To je pravoda pljuska, ša­mar, punja u obraz Orbánove Madjarske, jer tim joj se otvoreno predbaciva da nije u stanju čuvati svoju istočnu granicu. A istočni i južni su­sjedi Madjarske su jur podi­gli visoke željezne zastore i bodljikavu žicu prema svojim istočnim i južnim susjedom. Su sada mediji krivi da se pojačava strah u ti zemlja ili me­diji reagiraju (reci: pišu i izvješćavaju) na to ča se doga­dja u vezi s odbijanjem i pre­pričenjem migracije?

Pljuska, punja je takaj u o­braz Au­strije, da Bavarska na čelu s nimškim ministrom u­nutrašnjih poslov sada tako oštro kontrolira austrijsko-ba­varsku granicu. Redovito nam javljaju radio i televizija, da se stoji uru i duglje na granici pri izlazu iz Austrije. To zna­či Bavarci kontroliraju sve putnike jer ne vjeruju Austri­jancem, Madjarom, Hr­va­tom, Srbom, ni Talija­nom da oni čuvaju svoje granice.

Ili je ovo ipak samo velika kamuflaža, prikrivanje istine i samo dizanje protuvjetra da se migranti ne bi dali na put!?

Kategorije