Austrija će laglje protirivati azilante u Hrvatsku

Novi zakon predvidja laglje pro­tirivanja podnositeljev zahtjeva za azilom ki se ogri­šu o zakon.

BEČ — Austrijska vlada donesla je novi pooštreni zakon o podnositelji zahtjeva za azilom ki je naišao na brojne kritike a njegova primjena bi mo­gla sa sobom donesti i velike troške, javili su austrijski mediji u četvrtak, 19. julija.

„Dodatno osoblje i uredjaji potribni pri primjeni novoga zakona donosu sa sobom tro­ške ki premašuju iznos od dva milijuni eurov godišnje“, javlja bečki dnevnik Der Standard pozivajući se na Ministarstvo unutarnjih poslova.

Novi zakon o stranci, odno­sno dio ki se odnosi na podno­sitelje zahtjeva za azilom pre­d­vidja oduzimanje pinez budu­ćim izbiglicama i podnosite­ljem zahtjeva i to u iznosu od 840 E ki bi tribali biti upotrib­ljeni u djelomičnom pokriva­nju troškova postupka obrade zahtjeva za azilom.

Istodobno bi se njevi mobiteli analizirali kako bi se pomoću geo podatkov ustanovi­la točna ruta dolaska u Austri­ju. Tako će, ako se ustvrdi da je izbiglica u Austriju stigao prik neke zemlje Europske uni­je, u nju biti i vraćen shodno dublinskomu pravilu. Mnoge izbiglice su dosad do Austrije stizale prik Hrvatske. Analize pokazuju da je ova vrsta inte­n­zivne provjere, kako nadalje javlja Der Standard, povezana s visokimi troški. Novi za­kon predvidja laglje protiriva­nja podnositelja za­htj­eva za azilom ki se ogrišu o zakon. I sticanje austrijskoga državljan­stva za izbiglice će biti mogu­će stoprv po 10 ljet boravka u Austriji umjes­to dosadašnjih 6.

„Strog i učinkovit zakon bi tribao spričiti zloupotrebu au­strijskoga prava na azil“, rekao je ministar Herbert Kickl iz Slobodarske stranke Austrije. „Novi zakon će imati i preve­tivni karakter. Kada se pročuje da provjeravamo imaju li izbiglice pinez morebit se mno­gi odluču odustati od ovoga puta“, rekao je austrijski Strache.

(ur.)