»Folklor bez granic« zvala  se je priredba u Undi subotu, 14. julija i je stala po geslom „Hodte k nam susjedi“. Pozivu odazvalo se je već od 200 ljudi prem godinastoga vrimena. U prepunom šatoru su nastupili ženska klapa Vesele Gradišćanke iz Unde, folklorna grupa Graničari iz Fileža, tamburaši Brezovci iz Mjenova, klapa Golubice iz Koljnofa i domaća grupa Veseli Gradišćanci. Organizator Štefan Kolosar se je veselio tako velikomu broju pohodnikov i je naglasio, da želju ponovno organizirati ovakove priredbe. Undanci imaju tradicionalno dobre veze i s Gerištofci, ki ćedu u Undi najkašnje opet nastupiti pri koncertu u adventu, je nazvistio Kolosar. »Folklor bez granic« su u hrvatski seli Ugarske priredili 5. puti.

 

UNDA — Kako je jur vrimenska prognoza javila malo selo na ugarskoj strani Gradišća zvana folklornoga programa je pogodila i velika godina. Niti ova činjenica nije mogla zaustaviti sve sudionike, ki su pod obrambom velikoga šatora pokazali lip i šarolik program. Štefan Kolosar je u ime organizatorov pozdravio sve sudionike i zaželjio dobru zabavu gostom ki su došli iz okolišnih sel s ov- i onkraj granice. 

 

Na početku programa su sudioniki mogli poslušati ženski pjevački zbor Vesele Gradišćanke pod peljanjem Sabine Balogh. Osnovane su pred dvimi ljeti. Uz gradišćanske imaju u repertoaru i različite jačke iz bogate riznice hrvatskoga folklora. 

 

Člani Hrvatskoga kulturnoga društva Graničari se u zadnje vrime jur ćutu doma u ovom malom selu. Poznata im je jur pozornica, tako su mogli ljubiteljem folklora pokazati bogati program u kom su uz plesače imali i tamburaši posebnu točku ovo otpodne. Voditeljica folklorne sekcije je Justina Hipsag, a tamburašev Bernadeta Jež.

 

Mjenovci, susjedi s druge strane su bili prvi put gosti ovoga festivala. Seosko društvo Mlada Inicijativa Mjenovo je stavilo težišće na upoznavanje hrvatske kulture i tradicije i s tim ciljem su utemeljili 2000. ljeta svoj tamburaški orkestar pod peljanjem Geze Völgyija ml. Na ovom nastupu su uz tamburaše dostali mogućnost i člani pjevačkoga zbora.

 

Uz domaću žensku klapu su organizatori pozvali i žensku klapu Golubice iz Koljnofa pod peljanjem Srđana Borota-Buranića ka slavi ovo ljeto 15. jubilej utemeljenja. Na repertoaru su im od početka koljnofske narodne jačke ke se jaču dvo- i troglasno, isto tako i jačke gradi. Hrvatov. I narodne sa svih krajev Hrvatske. 

 

Ov festival ne bi bio adekvatan bez domaće folklorne grupe. Folkloraši društva Veseli Gradišćanci su pokazali tance Turopolja i Zagorja. Ovo društvo od 1974. lj. nudi širok repertoar koreografijov. Peljač plesačev je od početka Pišti Kolosar. Od 1985. imaju i posebnu tamburašku sekciju ku sada pelja Djurdjica Balogh.

 

Geslo festivala „Hodte k nam susjedi“ se potpuno obistinilo. Uz dotične folklorne grupe su došli na program i prijatelji iz Gerištofa. Niti godina nije mogla zeti volju fenom tamburaške glazbe, ki su do ranih jutarnjih ura mogli tancati i zagrijati se uz pratnju tamburaškoga sastava Od srca do srca iz Markuševca (kraj Zagreba).

 

Polag riči Štefana Kolosara seoski i stranjski ljudi čekaju ove programe, zato ćedu i u budućnosti organizirati ovakve festivale.

(uredn.)

Kategorije