Gotovo tri četvrtine od 350 zastupnikov u španjolskom parlamentu glasovalo je u če­tvrtak, 22. junija protiv od­r­žavanja referenduma o neovis­nosti sjeveroistočne pokrajine Katalonije najavljenoga za 1. oktobra ovoga ljeta. 

MADRID — Glasovanje je održano potom kad je Demokratska europska stranka Katalonije (PDeCat) zatražila od španjolskoga parlamenta i vla­­de poštivanje referenduma ko­ga je najavio katalonski pred­sjednik Carles Puigdemont. Protiv su glasovale tri od četire najveće nacionalne stranke —vladajuća Narodna stranka de­­snog centra, stranka livoga centra Španjolska socijalisti­čka djelačka stranka (Psoe) i stranka centra Gradjani — ke su uz tri manje stranke okupile 250 zastupnikov.

Za referendum su glasovali livi Podemos, jedina od četiri velike nacionalne stranke ka ga podržava, tr regionalne stranke iz Katalonije, Baskije i pokrajine Valencije. Regionalna stranka otoka Kanara, Coalición Canaria, bila je suzdržana.

Glasovanje je imalo simbolično značenje jer su španjol­ski premijer Mariano Rajoy i Ustavni sud još ranije istaknu­li kako je referendum nezakonit jer je protivan aktualnomu ustavu iz 1978. On brani orga­niziranje referenduma na razi­ni pokrajina a upeljan je po d­e­mokratski promjena u zemlji kimi su pokrajine dostale veću autonomiju no ne i mogućnost odcipljenja. Stranke ke podr­ž­a­vaju referendum nimaju dovoljan broj glasov za promjenu ustava.

U srijedu se u parlamentu raspravljalo o tekstu koga je šp­anjolskoj vladi dostavila stranka PDeCat i ki se razlikuje od onoga objavljenoga u maju. Tada je u njemu, nai­me, tražila da se vlada u Madridu i katalonska vlada u Barceloni dogovoru oko referenduma o samoodredjenju, odnosno postignu dogovor o datumu i referendumskom pitanju. Vlada desnoga centra u Madridu, na vlasti od 2011., uporno je odbijala ideju referenduma pa je katalonska stranka dostavila novi dokument u kom traži da vlada u Madridu „poštuje odluku katalonskoga predsjedni­ka“ o održavanju referenduma.

Po tom je uslijedilo glasova­nje koje je prema očekivanju potvrdilo protivljenje većine za­stupnikov u španjolskom parlamentu. „Neka Puigdemont p­oštuje odluku španjolskoga parlamenta“, izjavio je zastup­nik Narodne stranke, Jose An­tonio Bermudez de Castro.

Oglasio se zatim iz Barcel­o­ne, glavnoga grada Katalonije, regionalni predsjednik Puigde­mont ki je prik Twittera po­ru­čio kako je 250 zastupnikov bi­lo protiv dijaloga a 92 za dijalog. Katalonija sa 7,5 milijuni stanovnikov je lani sudjelovala s 19% Bdp-a Španjolske tr je jedna od najbogatijih pokrajin. U njenom regionalnom parlamentu većina zastupnikov podržava nezavisnost.

(Hina/ur.)

Kategorije