BUDIMPEŠTA — Delegacija zastupnikov hrvatske, slovenske i ugarske narodne grupe u Austriji u okviru Centra austrijskih narodnosti (Can) se je pandiljak, 20. junija u Budimpešti sastala s ugarskim vicepremijerom, Zsoltom Semjénom. Informirali su ga o predvidjenoj noveli austrijskoga Zakona o narodni grupa.
Zastupniki organizacijov narodnih grup su se sada oficijelno obrnuli i Ugarskoj, da bi prepričili zakon u obliku kako ga predvidja savezna vlada i koga Savezno vijeće, Parlament kani zaključiti jur početkom ovoga miseca, najvjerojatnije 8. julija. Deponirali su i tužbu, da je austrijska vlada napravila ov zakon, ki se tiče sve autohtonih priznatih austrijskih narodnih grup, bez uvezanja ostalih narodnih grup (zvana Slovencev).

Ugarska s jedne strane još do konca junija predsjedava Europskomu vijeću, s druge strane se i skrbi za ugarsku manjinu u Austriji, je rekao ddr. Stanko Horvat, predsjednik Hrvatskoga kulturnoga društva (Hkd), ki je u ovi razgovori sudjelovao sa strane gradišćanskih Hrvatov. U delegaciji Can-a pod peljanjem predsjednika Gradišćanskougarskoga kulturnoga društva, dr. Józsefa Planka je bio i predsjednik Hrvatskoga kulturnoga društva u Gradišću ddr. Stanko Horvat, bivši predsjednik Narodnoga savjeta koruških Slovencev Karel Smolle kao zastupnik Can-a i Fritz Oberhofer kao zastupnik Ugrov.
Razgovor da je bio intenzivan i kratak, ali uspješan, je rekao Horvat. Vicepremijer Semjén da je pun razumivanja slušao kritiku na zakonu i skrbi zastupnikov narodnih grup. Pokidob da je posao jako hitan, je obećao da će jur u dojdući dani stupiti u kontakt s austrijskom vladom. Semjén je obećao, da će se zalagati za želje narodnih grup i je izjavio, da se ovako ne more postupati s manjinami. Odmah je uključio i ugarskoga veleposlanika u Austriji, Vinceta Szalay-Bobrovniczkoga. Predvidjen je i kritički stav svih trih susjednih zemalj, Ugarske, Slovenije i Hrvatske, ka predlaže da se za gradišćanske Hrvate najde posebno rješenje u pogledu na dvojezičnu topografiju i službeni jezik.
Delegacija Can-a ugarskomu vicepremijeru je predala papir na ugarskom, nimškom i engleskom jeziku, ki sadržava sve točke kritike narodnih grup na zakonskom nacrtu kako ga predvidja savezna vlada. Uza to su mu izručili i zakonski predlog stručnjakov „o kom se nažalost uopće ne razgovara“ je rekao Stanko Horvat „a uprav ov predlog bi po predstava narodnih grup morao dati smir za novi zakon“ i je najavio „Mi ćemo pojti dalje ako se ne napravi ni najmanja korektura“. Pred Ugarskom su zastupniki organizacijov narodnih grup jur informirali Sloveniju, a su se u medjuvrimenu jur obrnuli i Hrvatskoj. Dva dane kašnje, potom kad su se zastupniki Can-a bili  sastali u Budimpešti, sastali su se zastupniki Koordinacijskoga odbora gradišćanskohrvatskih društav i organizacijov u srijedu, 22. junija na zatraženi razgovor s državnim tajnikom dr. Josefom Ostermayerom iz Kancelarstva, ki je nadležan za novi zakon i s nadležnimi pravniki, šefom sekcije vrhovnim pravnikom dr. Gerhardom Hesseom kao i veleposlanikom dr. Jürgenom Meinlom.                        (uredn.)
 

Kategorije