Ministar za agrarne posle i okoliš dipl. inž. Niki Berlaković je 4. junija svečevao svoj 50. rodjendan. Tim povodom predsjednik Gradišćanske seljačke komore Franz Stefan Hautzinger i direktor Komore Otto Prieler pozvali su subotu, 18. junija na feštu u velikoborištofsku Kugu.
Politička karijera rodjenoga Šuševca Nikija Berlakovića je bila vrlo nagla. Najprvo je bio vicenačelnik (Övp) u veleopćini Veliki Borištof, onda pak zastupnik u Zemaljskom saboru, poslovodja svoje stranke u Gradišću, predsjednik Kluba i zemaljski savjetnik za agrarne posle i za okoliš u Gradišću. U medjuvrimenu je jur dvoja i pol ljeta savezni ministar za agrarne posle i okoliš u saveznoj vladi Republike Austrije. Nedavno su ga u Innsbrucku pak odibrali za jednoga od zamjenikov saveznoga predsjednika partije. Kako Hautzinger i Prieler pišu u svojoj izjavi „…u svi svoji politički funkcija je jubilar pokazao da je ne samo prvorazredni političar za agrarne posle i okoliš, ki svoj posao vrši pameću i srcem, ali je takaj i človik naroda, ki dobro poznaje brige i skrbi ljudi a na savenzoj politiki je ostavio svoje trage“.
Berlaković je protiv nuklearne energije i jako vehementno zagovara alternativnu energiju pred svim i u zemlja unutar Europske unije.    (uredn.)
 

Kategorije