Pred kratkim je Austrijski savez općin dao izdjelati eks­pertizu o podiljenju kompetencijov ča se tiče financira­nje škol. Ovo stručno ispitiv­a­nje i vještačenje potvrdjuje dosadašnje mišljenje općin, da su one odgovorne samo za školske zgrade, je za Hrvat­ski radio Orf-a Gradišće re­kao predsjednik Övp-saveza općin, Leo Radaković. Širom Austrije se općine skrbu za oko 4.300 obaveznih škol i 4.100 čuvarnic i dičjih jaslic. Ukupni stroški za to iznašaju oko 3,4 milijarde eu­rov na ljeto.

ŽELJEZNO — U zadnje vri­me se je očito udomaćilo, da su općine morale preuzeti sve ča se je novo upeljalo u škol­stvu — je rekao L. Radaković. Savez općin je jur duže vrime toga mišljenja, da dodatni pedagogi za slobodno vrime, administrativni personal, podupirajući personal kako su to socijalni djelači ali i tableti za školare ne moru biti zadaća dotičnih općin.

Sada ekspertiza sveučilišn­o­ga pr­of. Bernharda Ra­sch­aue­ra jasno kaže, da su svi zakoni, ki općinam navalu zadaće u vezi s osobljem, personalom u školi, protiv njevih kompetencijov i tim protiv ustava. Prof. Raschauer pretpostavlja, da je Savez direktno nadležan za rje­šavanje zadać, ke se tiču funkcioniranja škole u administrativnom i pedagoškom pogledu, ali nikako ne Zemlje. Samo u posli izgradnje kao i obdržanja šk­olske infrastrukture zemlje smu izdati izvršne zakone.

„Općine su svenek zastupale stav, da one u pogledu na o­bavezne škole moraju postaviti zgradu, skrbiti se za nje obdr­žanje, čišćenje i grijanje pak da moraju staviti na raspola­ganje namješćaj, pohištvo kako su to table, stoli i stolci“ je re­kao načelnik južnogradišćan­skoga Pinkovca Leo Radaković za Hrvatsku redakciju.

Stručnom ekspertizom op­ćine kanu osigurati svoju poziciju u diskusiji o investicija u elektronske medije za škol­sku nastavu kako su to tableti za školare i slično. S aktualnom ekspertizom ćedu općine argumentirati pri pregovori sa Savezom i saveznimi zemljami. Cilj je da se to točno od­re­di i fiksira i zakonom.

Austrijski općinski savez pozdravlja predvidjenu novelu zakona o investicija u naobra­zbu, kom će se zasada osigurati financiranje cijelodnevn­o­­ga podvaranja školarov i školaric. Ali uza to se moraju no­vo urediti kompetencije i nadležnosti u školskom sistemu, je rekao predsjednik Austrijskoga saveza općin, Alfred Riedl.

(uredn.)

Kategorije