Markus Vuketić iz Pandrofa će nastati novi veleposlanik Austrije u Republiki Hrvatskoj. To je srijedu, 23. ja­nuara zaključio Savjet ministrov. M. Vuketić, ki je jur bio veleposlanik Republike Austrije u Ukrajini i u Slovačkoj, će naslijediti Andre­asa Wiedenhoffa, ki od 2015. ljeta posluje kao austrijski veleposlanik u Hrvatskoj.

BEČ/ZAGREB — Austrijski diplomat, pravnik dr. Markus Vuketić (58) je rodom iz sjeve­rogradišćanskoga Pandrofa. Relativno na početku svoje di­plomatske karijere je poslovao na austrijskom Veleposlanstvu u Beogradu, tada još u Sfr Jugoslaviji. To je pak bilo i za vrime boja (1990.-1993.) kada je bio savjetnik za štampu i kulturu na Veleposlanstvu a pak i šest misec dugo chargé d’affair, zamjenik veleposlanika, koga je Austrijsko minis­tar­stvo vanjskih poslov iz Beograda bilo povu­klo iz protesta. Za­to da je u to teško vrime ostao u Beogradu na službi, kašnje je visoko odlikovan od Republike Austrije, a je primio i nagradu »Samuela Zocha« u Požunu.

Po službi u Beogradu Markus Vuketić je došao kao sav­jetnik za štampu na veleposlan­st­vo u Budimpeštu (1993.-1996).

Po povratku u Austriju je nastao šef personalne službe u Beču u Ministar­stvu vanjskih poslov.

Pred trinaest ljeti je Markus Vuketić po prvi put nastao šef austrijanske diplomatske misije, i to u Kijevu u Ukrajini. Iz Kijeva se je pak  kao veleposlanik preselio u Po­žun, kade je zastupao interese Austrije u Republiki Slovačkoj, a prije pet ljet se je vrnuo u Beč i postao šefom sektora za upravljanje imanjem Ministar­stva. Sada su 58-ljetnoga imenovali austrijskim veleposlani­kom u Zagrebu. Austrija će Hr­vatsku oficijelno informira­ti o ovom zaključku pa još mora dati suglasnost, takozvani agreement, za ovu odluku Austrijske savezne vlade. Predvi­djeno ja pak da bi novi vele­po­sla­nik Austrije u Hrvatskoj, u Radničkoj cesti 80 u Zagrebu nastupio svoju službu na čelu au­strijske diplomatske misije sredinom tekućega ljeta.

Po izdavanju suglasnosti sli­jedi imenovanje na dužnost ve­leposlanika od Saveznoga predsjednika. Po Endri Berlakoviću i Rudolfu Bogneru će Markus Vuketić biti treti gradišćanski Hrvat na tom mjestu.

Markus Vuketić je oženjen i ima peteru dicu. Prevodio je slikovnicu austrijske pisateljice Mire Lobe »Gegci« u hrvat­ski jezik. Ovu dičju

knjigu iz­da­lo je Hštd 1985. ljeta. On je istraživao stare pandrofske ja­čke i je bio jedan od utemelji­teljev Hatskoga trija.

(uredn.)

Kategorije