Zastupnik nacionalnih manjin u Saboru Hrvatske, dr. Furio Radin, ujedno je i predsjednik odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjin. Na poziv Hrvatskoga centra u Beču i gdje dr. Sabine Stadler (stručnjak za EU-pitanja) Radin je referirao o „Nacionalni manjina i manjinskoj politiki u Hrvatskoj — o položaju i situaciji Talijanov, Srba, Slovencev, Nimcev i drugih“.

BEČ — U Hrvatskoj 7,5 posto stanovničtva pripada nekoj nacionalnoj manjini a ukupno na tlu Hrvatske ima 22 priznatih nacionalnih manjin, med njimi su i Talijani a kao jedna od brojčano manjih narodnosti Nimci i Austrijanci, ki imaju skupno zastupničtvo. Pri svojem predavanju 13. oktobra u Hrvatskom centru u Beču Radin je uz ostalo naglasio da je „Hrvatska nacionalna država i svih u njoj živućih nacionalnih manjin“. U Hrvatskoj imaju dvostruko pravo glasanja: za političku stranku i za svojega manjinskoga zastupnika, dakle manjine moru glasati ujedno za sve partijske zastupnike u Saboru i za osam (8) zastupničkih mjest u Saboru. Ali zapravo se ovo tiče samo pet (5) manjinskih zastupnikov, jer tri od ovih osam pripadaju srpskoj manjini. Govorio o kih 335.000 pripadnikov manjin od kih je oko 220.000 pripadnikov srpske manjine.

U Puli, u Istri npr. imaju četire (4) posto Talijanov — ali talijanski je (uz hrvatski) drugi službeni jezik i u gradskom vijeću, na sudu a odredjen broj gradskih zastupnikov mora biti talijanske narodnosti. Ako je gradonačelnik Hrvat, njegov zamjenik mora biti Talijan (ili obrnuto). U Puli su i svi ulični natpisi dvojezični. Po cijeloj Istri ima ukupno osam (8) posto Talijanov. Ipak je tako, da većinski  hrvatski narod prihvaća talijansku kulturu.

U Istri i Rijeki valja model A. To znači odredjene škole imaju samo talijanski kao nastavni jezik. U ostali mjesti valja plan B: dvojezična nastava, dakle hrvatski i talijanski. Kako je Radin naglasio „Hrvati i Srbi u Istri kao i u Hrvatskoj govoru isti jezik onde kade živu zajedno“. Ali u Hrvatskoj je u valjanosti i plan C: nastava je na hrvatskom jeziku a podučava se tri do pet uri na manjinskom jeziku. Plan D pak prepisuje: jezik u škola je hrvatski a manjinski se nudi u posebni jezični tečaji. „Mi smo borci protiv asimilacije, mi smo za integraciju“ — je istaknuo Furio Radin iz Istre, talijanski zastupnik u Hrvatskom saboru u Zagrebu.

Predsjednik Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjin, Furio Radin u svojoj talijanskoj zajednici zastupa Talijane i u Hrvatskoj (naravno pred svim i Istri) ali i u Sloveniji.                        (uredn.)

Kategorije