ST. JOHANN — Jur po šesti put zemlja Solnograd (Salzburg) i društvo za narodnu kulturu su organizirali „Dane mira“. Prvi večer pri otvaranju nastupili su Hajdenjaki skupa s folklornom grupom Ugnele iz Litve i Agidigbo iz Nigerije. U projekt su bila uključena i dica osnovne škole St. Johanna, ka su naslikala jako čuda slik na temu „mir i pomirenje“. A slike su se mogle viditi u izlogi trgovinov širom grada.

Pri vičeri „razbećarili“ su se Hajdenjaki i gledaoci Hrvati, tr su s jačenjem razveselili sve nazočne. Petak održao se je simpozij na temu mir. No gostujuće grupe imale su mogućnost viditi znamenitosti St. Johanna — poznati Liechtensteinklamm i katedralu Pongau-a. Subotu, na manifestaciji za mir i završnoj „uri molitve za mir“ sudjelivalo je uz Hajdenjake i Litvance nekoliko domaćih folklornih grup i grupe nekih narodnosti, ke živu sada na području Zemlje Solnograd: Nigerijanci, Bosanci, Srbi, Turki i Afgani. Pred dvoranom nudili su se specijaliteti ovih narodov. Pritom je sudjelivalo i hrvatsko društvo iz Solnograda, u kom trenutno živi oko 17.000 Hrvatov. Glavni organizator, Erwin Eder, ki se brine za sve doseljenike i narodne grupacije u Zemlji Solnograd, rekao je, da na području Solnograda živu ljudi iz 142(!) zemalj. Pri „uri molitve za mir“ suradjivale su i sve vjerske zajednice, ke živu u zemlji Solnograd. Na putu domom pogledali su si Hajdenjaki još solanu u Halleinu i s tim završili ovu kratku i jako uspješnu turneju.                            (JP)