Veli se da ljeta u ljubavi nisu važna. Društvo, u kom živimo osudjuje sve, ča odstupa od čega, zač se misli da nije nor­malitet. Prema statistiki je u većini hištav tri do pet ljet raz­like med hižniki. Veze sta­r­jih muži i čuda mladjih žen se već prihvaćaju nego veze, u ki je žena starja nego muž. Za osobe, ke privlačuju starji part­neri, se rado veli da u nji iš­ću roditeljsku figuru.

Za privlačnost med dvimi človiki nisu odlučujuća ljeta. Zrelost nije pitanje ljet. Zrelost mo­re, ali ne triba, biti po­ve­zana s ljeti. Človik, ki je 30 ljet star, mo­re biti kom­patibilan s nekim, ki je 50. Važno je, da je zrelost jednoga i dru­goga partnera na istoj razini. A to o­d­visi od životnih iskustav, per­šonski cilji i mišljenji o svitu i žitku. Poteškoća, ka more nastati u vezi s čuda mladjom osobom, se odnosi na konflikt generacijov zbog različnoga odgoja, drugih društvenih prilik različnih životnih iskustav i zrelosti.

Ove razlike nisu obavezno povezane s ljeti. Divojku, ka hodi s mužem, ki je po ljeti bliži nje ro­di­teljem ili ki bi joj mo­gao biti sin, ćedu sprvine svi ogovarati. Ali u vezi je naj­važ­­nije to, ča zaljubljeni par u vezi kani. Toga si mnogokrat nisu svisni ni oni, ki su glajno stari. Oni, kim su jasni motivi i uzroki, zač su se odlučili za nekoga človika, znaju da ljeta u dobroj vezi nisu najvažnija.

Kategorije