PANDROF — Po Novom Selu, kade su mu zbogom dali subotu, 18. augusta (vidi 12. str.) Općina i fara Pandrof su se nedilju, 26. augusta oprostili od svojega dugoljetnoga farnika mr. Branka Kornfeinda. Načelnik Pandrofa, Wolfgang Kovač (Lipa), je farniku Branku, ki je 29. februara svečevao svoj 60. rodjendan a tom prilikom i odlikovan velikom »Kulturnom nagradom gradišćanskih Hrvatov«, predao časni prstanj općine. Zastupniki farskoga savjeta, miništranti i školari su se Branku zahvalili za njegov trud kao dušobrižnik, vjeroučitelj i motor različnih vjerskih, socijalnih i kulturnih akcijov.

 

U 19 ljeti svoje službe u Pandrofu Branko Kornfeind uz drugo je bio aktivan na gradjevinskom sektoru. Obnovili su mrtvačnicu, orgulje, zgradili novi farski dom i otkrili povjesne freske. Iako se je farski savjet bojao financijskoga opterećenja se je ugodalo, da pozitivno završu sve ove projekte, je naglasio Kornfeind za Hrvatsku redakciju ORF-a. Ali najvažnije da mu je bilo povezati ljude i osloboditi je na sudjelivanje u fari.

 

Oprošćaj od svojega dugoljetnoga farnika niti u Novom Selu niti u Pandrofu nije bio bez suz — i žalosti i zahvale — ali i kapljic pelina ogorčenosti zbog za najveći broj vjernikov nerazumljivu odluku biškupa o premješćenju farnika Branka. Brojni vjerniki su glede odlaska „svojega“ farnika Branka ronili suze. Ali i rodjeni Trajštofac sām je bio vidljivo ganut i je naglasio da je ovo težak oprošćaj i zbogomdavanje za njega. Ali ne bi ovo bio Branko, da ne bi ujedno u povjerenju u svoje duševne i duhovne snage ujedno najavio, da u svoji novi fara (s 1. decembrom ovoga ljeta će po tri misece dugom odmoru, o kom želji završiti nekoliko jur započetih projektov i na Hati, preuzeti farski savez Čajta-Čemba-Vincjet), sigurno neće djelati na rezervi nego punom snagom. Točno definiranih ciljev za nove fare da nima. „Ja kanim djelati s tim ča je ovde i ča Bog dā — a najvažnije je povezati ljude“, je rekao farnik Branko za Hrvatsku redakciju ORF-a Gradišće.

 

Pred odlaskom na jug Gradišća će još s miništranti otputovati na izlet u Rim i će si priuštiti (pofrgunati) zdravstveni odmor. Zvana toga se Kornfeind redi u afričku državu Burkina Faso, kade će blagosloviti novu školu u okviru pomoćnoga projekta stinjačkoga stolara Ferija Grandića. Za svoj 60. rodjendan si je Branko namjesto osobnih darov željio pinezno podupiranje za novu školu u Burkinu Fasu. Fara i prijatelji su mu u Pandrofu za ovu svrhu predali svotu od 4.270 €.

(ured.)