Srbijanska policija je otkrila 78 ilegalnih migrantov, uh­i­ćeno je šest osumnjičenih krijumčarov — „To je obram­ba granic!“

BEOGRAD — Srbijanska po­licija otkrila je u utorak, 19. ju­lija u Zaječaru na istoku Srbije 78 ilegalnih migrantov i uhitila šest osob osumnjičenih za krijumčarenje ljudi, priopćilo je ministarstvo unutarnjih po­slov.

Prije toga, bugarska gra­nična policija je uhitila 45 str­a­n­cev na granici sa Srbijom i spričila još 157 ljudi u ilegal­nom prelasku bugarsko-turske granice, objavili su beogradski mediji. Vist o otkrivanju mig­rantov i uhićenju osob osumnjičenih za krijumčarenje lju­di uslijedila je po prošlotajednoj odluki srbijanske vlade da rasporedi mišovite postrojbe vojske i policije za ophodnju granice s Bugarskom i Makedonijom. Najavljujući da će S­r­bija formirati zajedničke tīme vojske i policije za zašćitu svo­jih granic, srbijanski premijer u tehničkom mandatu Aleksan­dar Vučić koncem prošloga tajedna izjavio je da „Srbija ne­će biti parking za Pakistance i Afganistance ke nigdo u Euro­pi ne želji… Bit ćemo vrlo oš­tri prema gradjanom Srbije ki mi­slu da kriminalom moru steći korist djelajući protiv interesov svoje države i naroda“, rekao je Vučić, naglasivši da ćedu krijumčari biti „najstrože ka­šti­gani“. Srbijanski elektronički mediji, medjutim, tvrdu, da „posao krijumčara u Srbiji cv­i­ta“, a prema službenim pro­cj­e­nam, u Srbiji je trenutno oko 3.000 migrantov i svi oni su u­šli na teritorij Srbije ili prik Bugarske ili prik Makedonije, a namjera im je da se domog­nu neke od zemalj zapadne Eu­rope i da iz Srbije izidju prik Madjarske. „Budući da je granicu te zemlje gotovo nemog­u­će prići, to je onda idealan po­sao za krijumčare“, ocjenjuje B92, prenoseći izjavu jednoga od otkrivenih migrantov. „Ka­da sam stigao u Srbiju našao sam krijumčara u parku. Nisam prepoznao ja njega, već on m­e­ne. Brzo smo se razumili. Cije­na ovisi o tom kako idete — ako željite autom to je oko 1.500 E, ako idete piše oko 500-600 E. Kada dojdemo do granice, kr­i­jumčar isiče žicu i veli — idite. On ostaje u Srbiji.“

Većina migrantov, kako pre­nosi ova televizija, ne želji govoriti o načini kontakta s krijumčari niti o pinezi, ke su im prinudjeni dati. Prema ranijim službenim najavam, srbijanske vlasti namjeravaju na granicu s Makedonijom i Bugarskom rasporediti  novih nekoliko ti­suć policajcev i vojnikov.

(Piše H, Slobodna Dalmacija)

Kategorije