Nije svaka voda u floši min­e­ralna voda. Med vodami po­stoju razlike.

Mineralna voda dohadja iz podzemnih zviranjkov. Ona putuje kroz različne sloje kamenja i tako sadržava minerale i elemente u slijedi (Spurenelemente). Ona mo­ra biti službeno registrirana. Puni se u floše na mjestu zviranjka. Nje sastojki se ne smu prem­i­niti. Dopušćano je samo dodatak ugljične kiseline (Kohlensäure).

Izvorska voda (Quellwasser) istotako dohadja iz podzemnih zviranjkov. Ona mo­ra ispuniti kriterije pit­ke vode (Trinkwasser).

Ljekovita voda (Heilwas­ser) je medicinska vo­da, ar na temelju svojih sastojkov ona človika lije­či.

Stolna voda (Tafelwasser) je pitka voda, a mo­r­e biti i mineralna voda. U restoranu se ona za razliku od mineralne vo­de ne triba servirati u o­riginalnoj floši.

Vodovod­na voda (Leitungs­wasser) postoji od dvih tretin podzemne vode i od jedne tretine površinske vode (Ober­flächenwasser), ka se vadi iz jezer ili dolin. Polag pravilnika za pitku vodu (Trink­was­ser­veror­d­nung) se ona mora stalno kontrolirati.

Kategorije