Za Hrvatsku je ključno pitanje čim snažnije i kvalitetnije kontrole na granici iz­med Turske i Grčke tr Turske i Bugarske, rekao je pre­mijer u Bruxellesu.

BRUXELLES — Postrože­nje mig­ra­n­t­ske i azilantske politike u jednoj od zemalj nuž­no bi se reflektiralo i na sve os­tale, po­ru­čio je hrvatski premi­jer Andrej Plenković na ulasku na neformalno okupljanje liderov 16 držav članica EU u Bruxellesu, i dodao da je došao na ta skūp kako bi „vidio kakova su promišljanja drugih“ prije no ča se svi zajedno, lideri svih 28 držav članica EU, dogovo­ru o zaključki Europskoga vijeća u četvrtak, 28. i pe­tak, 29. junija.

Bila je to neobična nedilja u Bruxellesu: četiri dana prije Europskog vijeća, dakle redovitoga summita lidera EU ki na dnevnom redu ima raspravu i odlučivanje i migrantskoj i azilantskoj politici, 16 lidera se okuplja u Europskoj komisiji kako bi raspravljali o tom istom. U zraku miriše na po­djele i svadje. Premda je svim jasno ča je glavni uzrok ovoga neobičnoga nediljnoga okup­ljanja: spašavanje kancelarke Angele Merkel, čiji bi se stra­nački blok, a s njim i vladaju­ća koalicija, mogao raspasti pod pritiskom želje bavarske Csu (sestrinske stranke Merkeličinoga Cdu-a) da promini politiku i izda zapovid nimškim policajcem da vraćaju tražite­lje azila ki su jur registrirani u drugoj državi članici EU.

Merkel odbija tu ideju s argumentom da će to stvoriti la­n­čanu reakciju ka će dopeljati do kolapsa Schengenske zo­ne, a u tom kontekstu i Plenkovi­ćeva izjava na ulasku na skūp — da bi se postroženje u jednoj zemlji nužno reflektiralo i na druge — more zvučati kao podrška kancelarki Merkel, ne predsjedniku Csu-a i minis­tru Horstu Seehoferu. 

No, za Merkel je bitnije ko­mu će se, njoj ili Seehoferu, javno prikloniti austrijski kan­celar Sebastian Kurz, ki čini se, još nije definitivno stao ni na jednu stranu. Iako je, zaje­d­no sa Seehoferom kao tadaš­njim premijerom Bavarske, Kurz svojedobno djelao na za­tvaranju balkanske migrantske rute tr s Bavarci i danas ima prisne odnose, za Austriju su ukupni odnosi s Berlinom va­ž­niji nego parcijalni s Münchenom, pa je Kurz izjavio da bi u slučaju nimške kontrole na granici s Austrijom, Austrija upeljala kontrole na prijelazu Brenner na granici s Italijom. Ča jasno potvrdjuje kancelarkin strah i oprez.

U bīti, skūp u Bruxellesu je imao ambiciju pronajti rješe­nje, bilateralno ili trilateralno, izmed Italije, Nimške i Austri­je. Širje, europsko rješenje i da­lje se jedino more dogoditi na Europskom vijeću, najrani­je u četvrtak i petak.

(uredn.)

Kategorije