UZLOP — U intenzivnom vježbanju su uzlopski tamburaši i tamburašice perfekcionirali jur uvježbane koncertne kusiće i jačke, ali učili su se i nove kusići. Uza to su i skupa s učiteljem iz Solnograda vježbali jačenje u zboru, a da se i tijelo malo razgiba, se nije pozabilo na tanac, a to pod peljanjem Ljube Sinovac. I ako se je od petka navečer do nedilje do objeda ukupno 12 uri vježbalo, su bili svi u društvu od ovih aktivitetov oduševljeni i su deponirali želju, da se pri kom drugom većem projektu opet organizira ovakov skupni tamburaški tečaj. Pri velikom »Koncert & vino« na Duhovsku nedilju, 23. maja (18.00) u Čelajevom malinu ćedu sudjelovati i dvi grupe iz Hrvatske, i to Cantores Sancti Marci, to je crikveni zbor Crikve sv. Marka iz Zagreba kao i tamburaška grupa iz Križevcev. Od Tamburice Uzlop ćedu nastupati sve tri grupe: Mladi, Sridnji i Velika grupa. Prezentirat ćedu koncertne kompozicije, ali takaj i narodne i moderne jačke. Zbor Cantores Sancti Marci je jur lani oduševio slušatelje. Ov zbor neće samo predstaviti svoj bogati program, nego će nastupati i skupa s Tamburicom Uzlop. Zbor se u velikom sastavlja od studentov muzike od univerziteta iz Zagreba koga pelja Matija Fortuna, ki je jur duga ljeta u prijateljstvu s Tamburicom Uzlop. Po koncertu ćedu vinogradari i istaknuti vinari iz Uzlopa prezentirati svoja vina u Čelajevom malinu.

Kategorije