MJENOVO — Fizioterapeut s privatnom praksom Srđan Borota-Buranić je „zabušio“ svoju praksu, jer ima posla pred svim i s rizičnom grupom ljudi. To su ne samo ali uglav­nom seniori, kim kroz fiziuoterapiu pokušava pomoći. Po savjetu Udruge fizioterapeutov Austrije on kao pripadnik gru­pe Novih samostalnih poduzetnikov (Neuer Freiberufler) je treapeut po slobodnom izboru. To zači da svako more dpjto k njemu, ali do maora i privatno platiti. Ako pacijentu pak od vračiteljske ordinacije lili šef-liječnika dozvolu takovu terapiju imaju pravo na od­štetu, ka je uglavnom jedna tr­e­tina do polovice honorara za terapeuta (po priliki 50 € za oko pol ure terapije a od toga pacijentu se vraća maksimalno 25 €).

 

Za njegovo zvanje za krizno vrime nima rješnenja — veli, Srđan Borota-Buranić. Ali će, naravno, pokusiti da i on do­stane nekakovu oštetu za is­pa­le primanja za svoje djelo kao fizioterapeut.

 

Otvorio je malu fizioterape­utsku praksu u domaćem Mje­novu u domu ognjogascev a ako ga pozivaju takaj i pohadja pacijente.

 

Za daljnje kontakte:
tel. 0680/2269832
srlebb@gmail.com    

 

(uredn.)

Kategorije

Slike