Škotski zastupniki glasat će­du o tekstu za organiziranje referenduma — koliko London dozvoli. Nicola Sturgeon je najavila 13. marca, da želji organizirati novi referendum o neovisnosti krajem 2018. ili početkom 2019. lj.

EDINBURGH — Škotska pr­emijerka Nicola Sturgeon je izjavila da bi bilo „nepravično i neprihvatljivo“ da britanska vlada odbaci njev zahtjev za organiziranjem novoga referen­duma o neovisnosti. Težak je zadatak za London u trenutku kada se pripravlja pokrenuti Brexit. Pred škotskim regionalnim parlamentom, ki je po­čeo razmatrati prijedlog tra­že­nja odobrenja Londona za organiziranje toga referenduma, čelnica je upozorila na činjeni­cu da Škotska mora izajti iz EU „protiv svoje volje“ i tražila je neosporan demokratski ma­n­dat za organiziranje toga referenduma. Škotski zastupniki moraju potvrditi ta tekst tijekom glasanja predvidjenoga u srijedu. Škotska nacionalna stranka Snp Nicole Sturgeon uz podršku ekologov ima ve­ći­nu. Sturgeon je najavila 13. marca da želji organizirati no­vi referendum o neovisnosti krajem 2018. ili početkom 2019. i istaknula da izlazak Velike Britanije iz EU i prije svega iz jedinstvenoga tržišća, more d­o­peljati do ukidanja desetak ti­suć djelatnih mjesta u Škotskoj.

Tijekom prvoga refereduma u septembru 2014., 55 posto Škotov je bilo protiv neovisno­sti. Ali šefica Snp-a naglašava da se je situacija od tada prominila i da je 62% Škotov na referendumu 23. junija glasalo za zadržavanje u EU, dokle je 52% Britancev bilo za izlazak.

„Svi naši napori za posti­za­njem kompromisa su odbačeni“, rekla je i navela svoj zah­tjev za prebacivanje većih o­vla­sti škotskomu regionalnomu parlamentu i zadržavanje na jedinstvenom tržišću. Ali bri­tan­ska konzervativna premijer­ka Theresa May je odgovorila, da nije dobar trenutak za orga­niziranje referenduma dokle će Velika Britanija sljedeća dvoja ljeta voditi teške pregovore o izlasku iz EU. London je naja­vio da će pokrenuti Brexit 29. ožujka.

(iv/h/uredn.)

Kategorije