Bilo je zaran jutro, kad su se Marija Magdalena, Marija Jakova i Salome tužne otpravile k Jezuševomu grobu. One su bile Jezuševe družice i vjerovale su njegovim ričam o kraljevstvu Božjem. One su bile uza njega, kad je umro na križu. Sada im je još preostalo samo, da ga namažu i mu tako iskažu svoje poštovanje. Ali na putu k njemu u grob je nje mučilo pitanje, kako ćedu odvaliti kamen od vrat groba. Kamen je težak, a žene ga kumaj moru odstraniti. Neka kamen prepriči njev pristup Jezušu?

 

 

Kamen nije bio za žene samo tehnički problem. Jezuševa poruka je glasila, da će Bog otkupiti človičanstvo od straha, nevolje, tuge, krivice i smrti, ar on človika ljubi. Sada je Jezuš, njevo ufanje, bio križevan. Koliko je još ostalo od njegove poruke? Jezuševa smrt je sigurno za njegove učenike, i tri žene-družice, bila velik vjerski izazov, ki je kot težak kamen ležao na njevi srci. U tom smislu moremo gledati kamen, ki je zatvarao pristup Jezušu. Ležao je pred Jezuševim grobom kot simbol za mnoga pitanja, sumlje i strahe. I tako moremo kamen gledati kot simbol za zdvojnost, ka je ostala učenikom po Jezuševoj smrti na križu. I tako moremo kamen gledati kot simbol za teškoće, ke nam danas pritišću na dušu,  ke  sve  imaju  neko  ime:  stres, tuga, beteg, krivica. Ime svojega kamena svaki človik sam predobro pozna. Morebit mu je i jako težak, da ga kumaj nosi.

 

Bilo je ženam teško okolo srca misleći na dogodjaje zadnjih dani, a pak na kamen, ki je nje razdvajao od Jezuša. Ali čim su vidile, da je kamen bio odvaljen, njev put nije završavao na ulazu groba. I tako su one mogle stupiti u grob. Ali nisu našle Jezuša, nego mladenca, ki im je govorio „Gori se j’ stao“ (Mk 16,6). Jezuš nije ostao mrtav, nego se je goristao od mrtvih. To znači: Bog ga nije zabio.

 

Teško se je to moglo vjerovati, ar je s človičjim razumom nepopadljivo. Evandjelist nadalje piše, da je žene obašao “strah i užas”. Nek polako su realizirale, da kamena nije pred grobom. Mogli su i njevi kameni na duši polako otpadati. Kamen, ki je zatvarao grob, nije bio konac puta.

 

Bog nam more iskazati čuda već milosti, nego si mi moremo predstaviti. Kot je poslao andjela, da odstrani kamen s Jezuševoga groba, on more odvaliti i naše kamene s duše, one, ki imaju ime: stres, tuga, beteg, krivica, one, čije ime svaki pojedini človik sam predobro pozna. U tom smislu Vam željim prilikom Vazam 2013, da upoznate onoga, ki Vam more odvaliti kamen sa srca.

(Agnjica Schuster)

Kategorije