Znanstveniki su prispodobili gene prijateljev, ki si nisu rod. U odnosu na one pare, ki su si bili kompletno nepoznati, su imali jednu stovetinku sp­o­dobnih ge­nov. Iako je­dan postotak za laika ne izgleda mn­o­­go, ali za genetičare je to velika cifra, je rekao jedan od autorov študije, ka je objav­ljena u časopisu Proceedings of the National Academy of Sciences. I tako iz te študije moremo zaključiti, da si človik za hižnoga druga i prijatelja zibere onoga, ki mu je spodoban.

Zanimljivo je, da su si prijatelji genetski naj­spodobniji u pogledu na du­he, a najrazličniji u pogledu na imunitet. Stručnjaki još točno ne znaju, zač je to ta­ko. Ali činjenica je, da se naj­laglje sprijateljimo s ljudi, kim dobro duši to, ča i nam sa­mim dobro duši. Privlačuje nas on parfem, ki i našemu mužu, ženi, tovarušu, družici dobro duši. S druge strani velika različnost imunskoga sistema med prijatelji i hižniki signalizira, da se jedan od drugoga tako friško neće dobaviti infekcijov i da se med njimi nećedu širiti pogibeljni patogeni.

Kategorije