Halo, ja sam bomba zdrav­lja! Zovem se lubenica, melona, i imam škuročrljeno, a koč nebere i žuto meso! Najt me morete u svakorjački obliki, jednoč sam ve­ća, pak opet ma­nja, škurozelena, marm­o­rirana, ali na sv­aki način sam slatka. Zvećega se zovem „sugar baby“, ali ako sam žuta, onda „crimson sweet“. Ako vas vrućina omami, ja ću vas ofriškati. Nije ču­do: Lubenica je iz vruće Af­rike! Rasti more i kod nas, ali sa­mo na lapti, kade je vruće. Ona izgleda kot bomba, a ta bomba je skoro sva od vode! Ako pojimo 100 gramov lubenice, pojimo nek oko 30 kalorijov. Cijela lubenica ima 10% cukora, a ostalo je voda.

Kako ćemo najti perfektnu lubenicu u naši prodavaonica? Perfektna lubenica je so­čna, slatka i aromatična. Nije tako lako uganjati, ča se shra­nja pod nje debelom korom. Čim teža je melona, tim sočnija. Zato se isplati poteškati glajno velike „bombe“. Ona, ka je teža, ona je i sočnija, a to znači da ima već soka u sebi. A zvana toga moremo i potukljati na lubenicu. Ako čujemo tup pak dibok glas, je ona zrela, a ako čujemo tih pak šupalj, ada prazan glas, lu­benica nije zrela. Gdo kupuje jur narizanu lubenicu, on mora paziti, da meso ne izgl­e­da mučno pak škuljavo pak da nima škure dijele.

Ne da je lubenica istovrimeno i vitaminska bomba, ali nas ona osvježava, kad nam vrućina krade životnu snagu. Vitamini melone se shranjaju u košćica. Gdo ne pljune koš­ćice nego je dobro požvače, se opskrbljava s vitamini A i C. U košćica su i minerali, magnezij, željezo i kalcij. Jisti moremo lubenicu do jeseni. Do onda ju nudu naše prodavaonice. Ona se dobro rači u sadovni salata i u kokteli. Ali šika se i uz slane jiliše, recimo sir, grilano meso i ribu. Naravno je i sa­ma za sebe delikatesa.

Lubenica je istovrimeno i sadje i povrće. Ona je u rodu s u­gorki, ar je iz familije buč, a zato je i po­vrće. Zbog svoje dvojne nature, da je takorekuć s­a­dovno povr­će, bi ju mogli jisti cijelu, i nje koru. Ali na to se nismo naviknuli.

Iako si teško moremo predstaviti lubenicu prez tipičnoga črljenoga mesa, postoji sorta, ka je nutri žuta, tako žuta kotno ananas. Ona ima manje košćic. Gdo pak očekuje osebujan ukus, će biti razočaran. Ova žuta lubenica se rači istotako kot i črljena i nima osebujnih aromov.

Ako si u cijelom kupimo lubenicu, će nam se na hladnom mjestu držati 2 do 3 tajedne. Narizanu moramo kon­zumirati u tri dnevi.

Agnjica Schuster

Kategorije