Lijenost je manjak volje i ener­gije, da ispunimo svoje zada­će. Ali postoji mali trik, ka­ko se sami moremo nadmudriti i dati na posao. Ako si najper zamemo male ko­rake ili ako veliko djelo po­dilimo u porci­je, moremo smanjiti pritisak, ki je mnogokrat uzrok za lije­nost. Re­du­cirati stres znači, motivirani u relaksiranoj atmosferi obavljati potribne po­sle. Čim za­vršimo jedan ko­rak ili jednu porciju djela, si moremo pofrgunati zasluženu pauzu prelje nego se po­svetimo drugomu dijelu za­da­će. Kad orgulice jednoč svi­raju, ne dura dugo i obavljen je cio posao. Koč moramo obaviti čuda i nimamo pre­gleda. Ako si napišemo listu zadać, takozvanu to-do listu, ćemo morebit viditi, da djelo izgleda veće nego je zaistinu. Pri sastavljanju liste je važno da počnemo s najlagljim, a ne najtežim, ar bi jur na početku mogli rezignirati. Svenek, kad nismo motivirani da po­č­nemo, si moremo predstaviti, kako ugodno ćemo se ćutiti, kad posao bude obavljen i ke prednosti to ima. To po­maže odstraniti svoju nu­tarnju aver­ziju. Koč nas ugodnije dugovanje mami, da se posvetimo dje­lu, ali moremo sami sebi obećati, da ćemo se nagraditi, čim budemo mogli biti gizdavi na rezultat.

Kategorije