U četvrtak, 17. maja su otvorili izložbu s naslovom „Oš­trim perom — Karikature za nasmišiti i premišljavati“ u Projektnom prostoru Zemalj­ske galerije u Željeznu. Izlo­žena su djela četirih zname­nitih karikaturistov iz Gradišća: dugoljetni karikaturist tajednika BF Robert Sinovac (†) iz Vorištana, Gerald Koller iliti Geronimo iz Ru­šte, karikaturist Kuriera i Newsa Michael Pammesber­ger i bečanski Filežac Petar Palković karikaturist u HN.

ŽELJEZNO — O izložbi u Projektnom prostoru Zemaljske galerije je rekao Petar Palković za Hrvatsku redakciju Orf-a Gradišće da je to za njega velika čast izlagati u glavnom gr­adu Gradišća skupno s renomiranimi kolegi iz branše karikature. Palković je za ovu izložbu zibrao aktualne crte­že s hrvatskim težišćem. Zainter­esiranomu i otvorenom človiku da nikada ne sfalu teme, je rekao P. Palković, ki je do­­sa­da stvorio oko 1.000 karikaturov a 2015. lj. mu je izašla zbirka.

Kategorije

Slike