Miljenku Jergoviću prip­a­la je glavna nagrada za ukupno prozno djelo, a litav­skom autoru Alvydasu Šle­pikasu za roman »Moje ime je Marytė«. Nagrade dostaju i njevi nimški prevoditelji.

Nagrada Nimškoga kultu­r­noga foruma Istočna Europa dodiljuje se autorom či­je se djelo upućeno i iz već perspektivov bavi tradicijami i odnosi nimške kulture i po­vijesti u Istočnoj Europi. Književna nagrada dodiljuje se u dvi kategorije, kao glav­na nagrada za publicističko i književno životno djelo tr nagrada za izvanrednu pub­likaciju, a uručuje ju povjere­nica nimške vlade za kulturu i medije, ministrica za kultu­ru prof. Monika Grütters.

Petočlani žiri, pod predsj­e­danjem dr. Beate Stort­kuhl, u obrazloženju je napi­sao: „Svojim epskim djelom Miljenko Jergović predstav­lja raznoliku sliku kulturne slojevitosti jugoistočne Euro­pe, posebno zemalj bivše Ju­goslavije. Počevši s transformacijom identiteta u bojni s­ukobi 90-ih, stvara povijesnu panoramu ka čitatelja pe­lja iz vrimena Osmanskoga Carstva sve do sadašnjosti. (…) Velika zasluga za knji­žev­ni uticaj Miljenka Jergovića na nimškom jeziku pripada prevoditeljici Brigitti Döbert. Ona je uspila prenijeti idiom originala tr njegovo djelo učinila dostupnim širokoj publiki.“

Nova knjiga Miljenka Jergo­vića ima naslov »Pedantna i strasna kronika sarajevskog atentata 1914. godine«. Svečana dodjela nagradov održat će se 10. oktobra 2018. u Berlinu.

Kategorije