„Kad sam uočio da je kralji­ca Mary, baka sadašnje britanske kraljice, potomak ni­za madjarskih plemićkih o­bitelji, pomislio sam da bi med njimi mogle biti i hrvat­ske plemićke obitelji ke su se povezivale s Madjari…“ veli Goran Mladineo. Ovo je bi­lo pisano povodom rodjenja princeze Charlotte. Ali moramo biti malo oprezniji s g­e­nealogijami. Na slični način utvrdjeno je i porijeklo od gro­fa Drakule (prir. J. Seršić).

LONDON/ČAKOVEC — Potom kad je britanska kraljica Elizabeta II. u 27. aprila 2018. dočekala rodjenje praunuka i zasad najmladjega potomka, treto dite princa Willia­ma i vojvotkinje Kate, Louisa Arthu­ra Charlesa, povjesničari su se dali na posao da joj pronajdu i najstarije preoce i pramajke.

Otprije je naime poznato da britanska kraljevska obitelj med preoci ima niz, cijeli red znamenitih povijesnih ličnosti, ča je rezultat stoljetnih sklapanj hištav med europskimi kraljev­skim obitelji. Neki su od tih preocev na prvi pogled pomalo neočekivani: tako genealogi dopeljaju kraljicu Elizabetu II. u rodbinsku vezu i s muslima­n­skim prorokom Muham­e­dom i velikim mongolskim vladarom Džingis-kanom.

A zbog rodbinske povezan­o­sti s nizom zvučnih povijesnih imen, europskih i svitskih, po­malo je u sjeni ostala činjenica da kraljica Elizabeta II., a tim i nje upravo rodjeni pra­unuk, dite princa Williama i Kate Middleton, ima i hrvatske krvi.
Potomci junakov

Kraljica je izravan potomak Nikole Šubića Zrinskoga (1508.-1566.), hrvatskoga ba­na i bra­nitelja Sigeta od Turkov.
Riječ je o podatku ki je sla­bo poznat u Hrvatskoj iako bi mogao biti iskorišćen za turis­tičku promociju, posebno u V­elikoj Britaniji. Princ Charles i princeza Anne, kraljičina di­ca, već puti su pohodili Hrvatsku poslidnjih ljet, medjutim nisu dostali informaciju, ka bi im sigurno bila zanimljiva, a to je da su oni izravni po­tomci jednoga od najvećih na­cionalnih junakov njim slabo poznate i udaljene zemlje, ko­mu je posvećena i najpoznatija hrvatska opera.

Goran Mladineo znanstveni je novak na Hrvatskom institutu za povijest, kade se bavi suvrimenom hrvatskom poviješću. Istraživanje rodoslovlja i prezimen njegov je hobi. Do ovoga otkrića je došao sasvim slučajno. „Kad sam uočio da je kraljica Mary, baka sadašnje britanske kraljice, potomak ni­za madjarskih plemićkih obitelji, odmah sam pomislio da bi vrlo lako med njimi mogle biti i najuglednije hrvatske pl­e­mićke obitelji ke su se rod­bi­n­ski povezivale s Madjari…

Kategorije