ŽELJEZNO — Školarice i školari Dvojezične glavne škole Veliki Borištof su pozvali na konferenciju za medije u Željezno. Oni su predstavili svoje momentano djelo na projektu „100 ljet Hrvatske novine“. U toku podučavanja hrvatskoga jezika su se školari i školarice bavili temom časopisi i novine Gradišćanskih Hrvatov. Na početku su se bavili djelatnimi listi i teksti. Peljač projekta je učitelj Rudi Berlaković. Njegov sin Marin je pohadjao ovu školu u Velikom Borištofu, i je predstavio u Power Point prezentaciji povijest i razvitak Hrvatskih novin. Bavili su se isto čuda povješću Hrvatskih novin. Srijedu, 19. maja 2010. ljeta su bili školari 3. i 4. razreda u tiskari Wograndl u Matrštofu. Onde se jur skoro 40 ljet dugo tiskaju Hrvatske novine i druga izdanja Hrvatskoga štamparskoga društva, tako npr. i Gradišće Kalendar i ljetne knjige. Potom su bili u Hrvatskom Štamparskom društvu u Željeznu. Zadnji cilj informativnoga putovanja i ekskurzije je bio grob dr. Štefana Pinezića u Šopronu. Rodjeni Pajngrčan Pinezić je bio prvi glavni urednik tadašnjih Naših novin a sada je to Petar Tyran.

Kategorije