Štefanićevo vino — Jurišićeva krv — je dostalo titulu „Vino Kisega« na ljetošnjem naticanju vinogradarov kisečke okolice. Skupšćina grada Kisega anonimno zibere svako ljeto uz žensku pratnju kisečkih „Kraljic i prijateljic vina“ najukusnije, najaromatičnije, najfinije vino ovoga područja.

 

Kornel Štefanić, ki je ujedno i peljač civilnoga udruženja za obrambu vina kisečkih naselj, po prvi put se ja javio na ovo takmičenje vinogradarov. Kako je rekao Štefanić „Blauburger smo zrejali u spremniku, a Plava Frankovka i Merlot u driveni lagvi (bačva) su čekala na povoljnu zrelost. Tajna mišovina ovih črljenih sortov grojza daje temelj Cuvée-a, komu smo dali ime po povijesnom licu Kisega, osloboditelju grada, po Nikoli Jurišiću.

 

Hrabrost, izdržljivost, vjernost i zažaranje najde se u hrvatskom heroju isto tako, kako i u po njem imenovanom vinu. Pakiranje vina ujedno sadržava prošlost i sadašnjost. Etiketa s fotografijom Nikole Jurišića i sa imenom vina otprimi nas u davna vrimena. Na drugoj strani etikete kisečki pjesnik Ferenc Totharpad, nas doprimi u sadašnjost sa pjesničkim spominjanjem na našega velikana.

 

Obitelj Štefanić se od 1994. bavi vinogradarstvom. Na početku su djelali 2 hektare, ča su do danas povećali na 8 ha, a iznajmljeno imaju još 5 ha vinogradov. Sorte su im 90% plava grojza (Zweigelt, Blauburger, Merlot, Pinot Noir, Plava Frankovka), a samo 10% bijela (Chardonnay). Štefanićeva vinarnica u Kisegu u Rákoczijevoj ulici čeka ljubitelje i obožatelje vina i na kupicu Jurišićeve krvi. Uspjehu Štefanićev se veselu i kisečki Hrvati, ki i redovito pomažu pri trgadbi.

(Marija Fülöp-Huljev)