Pri generalnom spravišću Hrvatskoga kulturnoga društva u Gradišću diskutirala se je i mogućnost hrvatskoga odnosno dvojezičnoga službenoga pečata/žiga za službenu upotrebu — analognu dvojezičnim seoskim tablicam.

 

GERIŠTOF — Hrvatsko kulturno društvo u Gradišću Hkd je 16. oktobra održalo svoju redovitu generalnu sjednicu u Gerištofu, po uhodanom kolu: svako treto ljeto u sridnjem Gradišću (HN su o tom pisale). Generalna sjednica na čelu s predsjedničtvom je pozitivno primili predlog svojega bivšega predsjednika mr. Roberta Sučića, da bi se pozvalo odnosno hrabrilo dvojezične općine kako bi imale i dvojezični službeni pečat/ žig za službene i oficijelne dokumente. Tim bi se i na ovoj razini pokazalo na dvojezičnost općine — ne samo tablicami na početku i kraju sela. Kako je naglasio predsjednik Hkd-a, ddr. Stanko Horvat, u dogledno vrime se ovo društvo službeno kani obratiti dotičnim dvojezičnim općinam u Gradišću da bi si dali napraviti dvojezični pečat, u slučaju da ga još nimaju. Slično je predložio ods. najavio načelnik Frakanave-Dolnje Pulje, Toni Blazović prilikom svetačne dodjele općinskoga grba ljetos na protuliće, kad je najavio da ako budu imali dvojezični pečat on si želji da „nadbilježnik Štefe Pavetić s hrvatskim pečatom pečati rodni list u našoj općini“.

Robert Sučić je na svojem primjeru s vjenčanim listom pokazao, da je moguće se koristiti dvojezičnoga pečata (Gornja Pulja).

(uredn.)

Kategorije