Članice Europske unije želju zaključiti sporazume s Egi­p­tom i ostalimi zemljami sjeverne Afrike ki bi omogućili smanjenje migrantskoga pri­tiska na Europu. Nešto po­put sporazuma s Turskom, ka inače od Eurospke unije dostaje čuda pinez za zadr­žavanje migrantov. Hrvatska da nije zanimljiva za izbiglice zbog niskih socijalnih davanj.

BRUXELLES — Istodobno, pokušava se znatno ojačati Frontex kako bi ta granična agencija postala prava europ­ska obalna i granična straža.
O tom su u »Temi dana« na Hrvatskoj televiziji razgovarali sa Zoranom Ničenom, pomo­ć­nikom glavnoga ravnatelja po­licije i načelnikom Uprave za granicu, tr stručnjakom za me­djunarodnu sigurnost, profesorom Marinkom Ogorecom.

Ničeno je rekao kako su u ovom ljetu zabilježeni 4.302 ilegalni prelaski hrvatske granice. Radi se o povećanju u osam miseci od 20 posto u pri­­spodobi s prošlim ljetom.
Ogorec smatra da se Hrvat­ska sasvim solidno nosi s mig­rantskim problemom. „Imamo sriće ča smo samo tranzitni prostor i nimamo ozbiljnih pro­blemov sa zbrinjavanjem izbig­lic ili velikoga broja azilantov, rekao je. Vjeruje da će prob­lem nastati kad se zemlje zapadne Europe zasitu i zatvoru granice. A za to nismo pripravni“, — ustvrdio je.

Ničeno je rekao kako je obveza policije zašćita vanjskih granic Hrvatske odnosno Europske unije, a uskoro i šenge­n­skoga prostora. „I ta naša ne­popustljivost je jednaka kako će biti i kad udjemo u Schengen. Mi se zalažemo za sve legalne načine ulaska u Europsku uniju. Hrvatska srićom nije atraktivna zemlja imigrantom za naseljavanje jer nimamo vi­soka socijalna davanja, rekao je Ničeno. Najveći broj je afganistanskih, turskih tr pakis­tanskih imigrantov. Bilježimo rast (14 posto) iranskih držav­ljanov zbog liberalizacije viz­n­­oga režima Srbije prema Ira­nu. Već od 90 posto je mladjih muškarcev“, rekao je Ničeno.

Na pitanje tribamo li straho­vati od eskalacije problema u BiH, Ogorec veli kako i BiH ima sriću ča je tranzitna zona ali da triba uzeti u obzir činje­nicu da se onde imigranti nagomilavaju. Za odnos prema imigrantom odgovornim drži politiku, a ne policiju. Ogorec smatra da je dobro ča Frontex nima preveliku ingerenciju odnosno uticaj na prostoru Hrvatske. Komunikaciju pred­sjednika Hrvatske vlade An­dreja Plenkovića smatra pozitivnom. Jačanje Frontexa na­zvao je ognjogasnom mjerom. Rješenje problema migracijov mora se rješavati na izvoru; triba zaustaviti destruktivne procese u zemlja odakle dolazu migranti, istaknuo je Ogorec.            

(Hrvatska danas)

Kategorije