U uredu Hrvatskoga kulturnoga društva u Željeznu je došlo do promjene u teamu zaposlenih suradnikov. Po odlasku tajnika Matthiasa Wagner iz Pinkovca će Katarina Zvonarić iz Velikoga Borištofa od 1. oktobra djelati 20 uri u tajednu za Hkd u Željeznu, od toga kako jur dosle deset uri za uredjiva­nje biblioteke društva.

ŽELJEZNO — U opsegu od deset uri u Hrvatskom kulturnom društvu u Željeznu djela i studenat pedagoške visoke škole, Dominik Talijan iz Ban­dola a sada iz Stinjakov. Za funkcioniranje društva se skr­bu uza to još Marijana Wagner iz Pinkovca, ka podvara pretežno ured Hkd-a u Borti, i Gabi Kuzmić iz Gerištofa, ka službuje u Željeznu. 

(uredn.)

Kategorije