Madrid je upeljao de fakto vanredno stanje u Kataloniji, rekao je Carles Puigdemont, predsjednik te oblasti, ka se pripravlja da održi referendum o nezavisnosti. On je ovo izjavio po hapšenju 13 vi­sokih katalonskih zvaničnikov i zamrzavanja financijov te oblasti.

MADRID — Vlada je de fa­k­to suspendirala autonomiju K­atalonije i upeljala de fakto vanredno stanje — rekao je Pui­gdemont po ti hapšenji optu­žu­jući vladu španjolskoga premi­jera Marijana Rajoya da je „t­o­talitarna“ i da krši „osnovna prava“ i dodao da će referendum biti održan po planu.

Španjolska policija uhapsila je 20. septembra u racija 12 zv­aničnikov regionalne vlade u Kataloniji, kao i najbližjega su­radnika potpredsjednika regi­onalne vlade, dokle se ta oblast pripravlja za referendum o o­d­vajanju, ki je prema vlasti u Madridu — nelegalan.

Policijske racije izvedene su u nekoliko regionalnih minstar­stav u Barceloni, uključujući ekonomije, vanjskih poslov, te­lekomunikacijov, socijalnih pi­tanj i u zgradi predsjedničtva, 11 dani pred referendumom planiran za 1. oktobar.  

Španjolsko ministarstvo financijov upeljalo je od 20. sep­­tembra nove kontrole nad financijami katalonske vlade da osigura da se državni pinez ne koristi za referendum, ki je pr­o­glašen neustavnim. Timi ogr­a­ničenji je praktično sva potro­š­nja u Kataloniji pod kontro­lom centralne vlade.

(uredn.)

Kategorije