Austrija — zemlja partner 13. »Sajma stipendijov i visokoga obrazovanja«

Republika Austrija bit će ze­mlja partner na 13. »Sajmu stipendijov i visokoga obrazovanja« ča će se, u organi­zaciji Instituta za razvoj obrazovanja (Iro), održati 17. oktobra u Nacionalnoj i sv­e­učilišnoj knjižnici (Nsk) u Zagrebu, tr 19. oktobra na Sveučilišću u Rijeki.

ZAGREB/RIJEKA — Na Saj­mu će se predstaviti stipe­n­dije i drugi obliki financijske potpore, studijski programi i ši­rja obrazovna ponuda dost­u­pna hrvatskim gradjanom za visoko obrazovanje u Hrvatskoj i inozemstvu, priopćio je orga­nizator. Posjetitelji Sajma mo­ći ćedu na jednom mjestu pro­najti sve informacije i usluge ključne za uspješnu prijavu na stipendije i obrazovne programe u Hrvatskoj i inozemstvu. „Sajmom željimo skrenuti p­o­zornost javnosti na jednakost pristupa visokom obrazovanju, odnosno naglasiti kako svi st­u­denti tribaju moći završiti studijske programe bez preprikov ke proizlazu iz njevoga socijal­noga i ekonomskoga statusa i zato se svako ljeto trudimo do­peljati čim već izlagačev i pred­staviti široku obrazovnu po­nu­du“, istaknuo je direktor Iro-a Ninoslav Šćukanec.

Posjetitelje očekuje već od 14.000 dostupnih stipendijov. Ono ča taj sajam čini jedinstvenim je, kako se navodi, njegova duga tradicija tr poseban naglasak na promociji stipendijov ke omogućavaju širji pri­stup visokomu obrazovanju svim u skladu sa sposobnosti. Kako se navodi, Iro je posebno usmiren na podzastupljene i ra­njive društvene skupine u ostvarivanju njevih obrazovnih ci­ljev, pak je zato i pokrenut »S­a­jam stipendijov i visokoga obrazovanja«, kao jedinstven nacionalni dogadjaj neprofitnoga karaktera.

U priopćenju stoji i da je peljačica ovoga Sajma, Sandra Tomaš, ukazala na to da studenti uglavnom znaju za stipendije ke dodjeljuju pojedina visoka učilišća i Ministarstvo znanosti i obrazovanja tr eve­n­tualno jedinice lokalne i regi­o­nalne samouprave, ali ih triba informirati da postoju i mno­ge druge organizacije ke nudu različite programe i oblike financijske pomoći za studiranje u Hrvatskoj i inozemstvu.

Na ovoljetnom Sajmu bit će predstavljeno već od 14.000 dostupnih stipendijov za studi­ranje u Hrvatskoj i inozemstvu ke dodjeljuju različite insti­tucije. Najveći dio novih stipendija, njih još i 7600, odno­si se na stipendije Ministarstva znanosti i obrazovanja ko će ih i predstaviti na Sajmu. Ministarstvo je, naime, osiguralo 4600 dodatnih socijalno-ekonomskih stipendijov godišnje tr prvi put najmanje 3000 Stem stipendijov godišnje za studij u Hrvatskoj.

Istaknuto je da Institut i zem­lja partner — Austrija imaju du­goljetnu, uspješnu i kvalitetnu medjunarodnu suradnju u području visokoga obrazovanja. Prema podatki Unesco-a iz 2016. Austrija je treta najpo­že­ljnija destinacija za studij za hrvatske studente, a na sajmu će se predstaviti sa čak 18 iz­la­gačkih institucijov.

Stipendije i programe stipendiranja predstavit ćedu i izlagači poput veleposlanstva i inozemnih kulturnih centrov, nevladinih udrug, zakladov i firmov. Sudjelovat će već od 60 izlagačev iz Hrvatske i čak 13 zemalj Europe, Sjeverne Amerike i Azije: Austrija, Sad, Nimška, Francuska, Japan, K­anada, Italija, Norveška, Da­nska, Nizozemska, Slovenija, Švicarska tr Ujedinjeno Kraljevstvo Velike Britanije i Sjeverne Irske.

Institut za razvoj obrazova­nja (Iro) utemeljen je 1999. kao neprofitna organizacija predana razvoju, zagovaranju i provedbi politika visokoga obrazovanja u Hrvatskoj.

(ur.)

Tagovi: