Austrijski ministar unutar­njih poslov rekao je na upit n­ovinarov u press-konferenciji, je li ljudi imaju povjere­nje u policiju, 42,9% anketiranih je odgovorilo „u potpu­nosti“, 47,6% „pretežno“, a samo 7,5 posto da ima „ma­lo“ povjerenja u policiju.

BEČ — Kad je rič o pona­ša­nju policije u koronakrizi od sredine marca do 1. maja o. lj., 50,2 posto anketiranih ocijenilo je „primjerenim“ situaci­ji, 28 posto „uglavnom primje­renim“, a 15,3 posto „pretirano reagirajućim“.

Vezano uz koronakrizu, 47% anketiranih smatra postupke policije „profesionalnim“, 33,9 posto „dosta profesionalnim“, 8,7% „prilično neprofesionalnim“, a samo 2,6% „neprofes­i­onalnim“. Na upit koliko su bili zadovoljni dobivenimi informacijami i uslugami Ministarstva unutarnjih poslov odnosno izravnim informiranjem gradjanov od strane nadležno­ga ministra Nehammera u vri­me koronakrize, 43% je reklo da je „jako zadovoljno“, a 40,2 posto da je „dosta zadovoljno“ Mup-om, dok 40,8% odnosno 42,2% smatra da je ministar „vrlo dobro“ odnosno „dosta d­obro“ odradio svoj posao.

Ča se tiče upeljanih mjer o­graničenja austrijske vlade s ciljem spričavanja širenja ko­ronavirusa, 555 ispitanikov iz­javilo je da su mjere bile „pr­i­mjerene situaciji“, 30,4 posto da su bile „uglavnom primjerene situaciji“, dokle njih 14, 2 posto smatra da je Vlada „pr­e­tirala“ s mjerami. Istraživanje je proveo Institut za znanost i istraživanje Akademije za ja­v­nu sigurnost austrijskoga Mup-a.

(Snježana Herek)

Kategorije