Kad je sredinom julija izašla knjiga Branislave Zaradić »Književnost moj život« autorica je prebavila svoj odmor u domaćem Trstenu kraj Dubrovnika u svojoj kući na morju. Onde je velikom znatiželjom čekala delegaciju iz Gradišća odnosno Beča, da joj izruči prvi primjerak nje knjige. Tim veće je bilo veselje, kad je knjigu držala u ruka a bilo je emocionalnih i dirljivih trenutkov. Svetačna prezentacija Zaradićeve knjige, ka je izašla u okviru izdavačke djelatnosti Hrvatskoga štamparskoga društva u Beču, će biti u oktobru u Hrvatskom centru u Beču.

U svojem predgovoru ovoj knjigi piše Nikola Benčić uz ostalo: „Nevjerojatno koliko se tema nakupi tijekom dugoga radnog vijeka nekog čovjeka! Cijela knjiga! A sadržaji nam govore o osobi koja ih je stvarala, o njezinu osvjedočenju i tajnom nalogu autonomnoga ja. U našem slučaju je to gđa Branislava Zaradić, bivša lektorica hrvatskoga jezika na slavistici u Beču, pedagog i empatični kulturni radnik na polju hrvatskoga jezika i kulture. (…) Ako ne možemo — a to je danas gotovo nemoguće — pratiti cjelokupnu književnu i kulturnu produkciju naše sredine, pročitati sva izvorna izdanja, koristimo se posrednikom dostojnim povjerenja, tj. medijem. Takva posrednica kulture i jezika je bila gđa Zaradić. Uz sve svoje lektorske obveze na sveučilištu, posebno se istakla brojnim predavanjima na temu hrvatskoga jezika i kulture i tako obogatila kulturnu scenu Hrvata u Austriji, a posebice gradišćanskohrvatsku. (…)              (uredn.)

Kategorije