Petar TyranTako često, gustokrat ne gledam na Facebook, ne kad me ne bi zanimalo, ali zato mi jednostavno fali vrime. No, ponekad me pak negdo upozorava, da je ovo ili ono bilo na fejsu. Onda pak odlučim, ću li tomu po­svetiti neki čas ili ne. Tako su me i upozorili na to da se na fejsu očigledno redovito jav­lja Mata Dorkac Prisičan. Mogao bi biti epigon ili na­sljednik nekadašnjih Cyberkrowodn ki su se redovito i ponekad i jako duhovito jav­ljali iz Frakanave i okolice. No Prisika nije tako daleko. O Cyberkrowodn je studen­tica Aleksandra Ščukanec iz Zagreba pisala još i vrlo opa­že­nu disertaciju ka je pak i objavljena u knjigi. Od onda odredjen broj neupućenih u Hrvatskoj zaista da je ov um­jetni jezik Cyberkrowdn, tzv. „cyberkrobotisch“ zaista i jezik (odredjenoga sloja) hr­vat­ske mladine u (sridnjem) Gradišću.

Ali dokle su Jelen i drugi njegovi cyberisti zaspali na webu, Mata Dorkac Prisičan se redovito pojavljuje na fej­su i onde — dijelom pametno, dijelom i agresivno-senzaci­onalistički — komentira aktu­al­na zbivanja u gradišćansk­o­hrvatskoj sceni, pretežno iz gle­dišća gradišćanskih Hrva­tov u Madjarskoj. Neki velu i pišu i danas još „Ugarska“ ne znajući da tim otkrivaju svoje povijesno neznanje, ili i naglašavaju svoju ignoranciju u pogledu na povijesne promjene u Europi po raspa­du Austro-Ugarske Monarhi­je i ne prihvaćajući raskomadanje i Trans- i Cislajtanije, dakle austrijskoga i ugarskoga dijela bivše Monarhije.

Ako polazimo od toga, da je ov Mata Dorkac Prisičan zaista i Prisičan ili barem iz okolice onda iz njegovoga pi­sarenja na fejsu smimo za­klju­čiti da je povijesno i jezično dosta dobro potkovan, jer vl­a­da donekle i hrvatskim standardom, ča pokazuje na to da je slobodan ili se je otresao „gradišćanskohrvatskoga šovinizma“ po geslu „mi smo mi, a s Hrvati nimamo i ne kanimo imati posla“. Ov naš Mata Dorkac Prisičan mora biti očigledno i velik prijatelj Undancev a tim manje Židan­cev jer se je uključio u „bor­bu“ kada i kade Ante Kolić  smi svečevati zlatu mašu. I jasno se je postavio na stranu Undanca Pištija Koloszara.

No dokle je ovo samo od lokalne važnosti, ov M. Dorkac Prisičan je otvorio drugu, vrlo zanimljivu i važnu temu, ku triba objasniti pred svim i Hrvatom na austrijskoj stra­ni. Tako piše na fejsu „Trianon (ugovor po slomu Monar­hije i na kaštigu Ugarske skl­o­pljen u palači Trianon u francuskom gradu Versailles; op. ur.) je uništio Ugarsku! Od to­ga sporazuma se (ova država; op. ur.) zove Mađarska na hrvatskom jeziku. Na ma­đar­skom jeziku Magyarország, Csonka Magyarország.“

U Hrvatski novina jur du­glje poštivamo ovu političku odluku a tim i pravilni poli­tički naziv Madjarska za os­tatak nekadašnje Ugarske.

Kategorije