U nedilju, 23. junija u Beču održali su izbornu sjednicu Austrijsko-hrvatske zajednice za kulturu i sport (Ahz) na ki se po punih 13 ljet za novi dvogodišnji mandat ne­će kandidirati dosadašnji predsjednik Miroslav Piplica. 

BEČ — U pozivu za novu iz­bornu sjednicu Piplica je napisao kako se neće kandidirati za mjesto predsjednika „naj­brojnije i najorganiziranije za­jednice Hrvata u svijetu“ tr ka­ko se nada da će mjesto pred­sjednika „preuzeti negdo gdo će nastaviti s uspješnim pelja­njem bečke Zajednice“.

Na izbornoj sjednici Ahz, za novoga predsjednika s dvoljet­nim mandatom izabran je di­pl. oec. Mato Ružić, Slavonac s bečkom adresom rodjen 1966. ljeta u srijemskom selu Perak nedaleko Vukovara.

Od 101 zastupnika s pravom glasa, njih 99 je glasalo za Ru­žića, a dvoje je bilo su­z­drža­no. Ono ča pritom važno napom­e­nuti je da Ružić nije imao pro­tukandidata, potom kad predloženu kandidaturu nije pri­hvatio dosadašnji pre­d­sjednik Ahz-a Miroslav Piplica, ki je po 13 ljet sām odlučio p­o­vući se s predsjedničkoga mjesta.

„Hvala svima ki su glasali za mene, hvala prije svega dosadašnjemu predsjedniku Miru Piplici, ki me je predložio“, re­kao je Ružić, dodavši: „Obe­ća­vam da ćemo iznjedriti dobru ekipu, kako bi mogli svi zajed­no uspješno nastaviti raditi u sklopu naše Zajednice. Cilj je da zadržimo sve što je hrvatsko kroz kulturu, tradiciju, običaje i šport“. Istakao je kako je jur već od 30 ljet aktivan u razli­čni društveni aktivnosti u Hrvatskoj i Austriji i kako će mu to iskustvo dobro dojti i na kormilu Ahz-a.

(uredn.)

Kategorije