Svoje slavlje 40. obljetnice utemeljenja je Tamburica Cogrštof najprvo proslavila uz vruće ritme Gazdov. Jur subotu, 21. maja su ovi gosti iz  Hrvatske u vrtu krčmara Gegija Freibergera zagrijali publiku uz ionako jur jako teple kasnoprotulićne temperature. Nedilju, 22. je svetačnu sv. mašu služio mjesni farnik Željko Odobašić a muzički je mašu pratio tamburaški i pjevački sastav Trešnjevka iz Zagreba pod peljanjem prof. Boža Potočnika, a na orgulja je svirao Kristijan Artner. Otpodne je Tamburica Cogrštof predstavila svoj najnoviji CD »draga« u koncertu a po svetačni govori i čašćenji je nastupila opet Trešnjevka.

COGRŠTOF — Tamburica Cogrštof je svečevala prošli vikend 40 ljet postojanja. Svečevanje je počelo subotu navečer s nastupom grupe Gazde. Nedilju je stala na programu maša i pomašnica a otpodne su predstavili novi CD s naslovom »draga« s 14 hrvatski narodnih jačak, šlagerov i klasičarov plus jedna bonus track (kineska jačka u nevjerojatnoj interpretaciji Carine Kliković — ovo bi moglo značiti ponovni službeni poziv u Kinu). Svetačni program je počeo nedilju sa sv. mašom u crikvi, svetačnom povorkom i pomašnicom (Limena glazba Melindof).
Nedilju otpodne je Tamburica Cogrštof predstavila svoj novi nosač zvuka, CD, koga su producirali prilikom jubileja. Kompaktna ploča s naslovom »draga« sadržava čuda hrvatskih hitov. Ovo je u medjuvrimenu sedmi nosač zvuka a ov tamburaški ansambl je nastupio u stotina javnih i privatnih nastupov ne samo u domaćem Gradišću i Austriji kao u susjedski zemlja, nego i širom Europe, u Australiji i Aziji a nastupili su u televizijski emisija i na radiju. Sprijateljili su se i s drugimi kulturami i su druge narode upoznali s muzikom gradišćanskih Hrvatov. A „ča je bilo najvažnije, tisuće smijućih a dijelom i plačućih obrazov srićnih ljudi ostavili su svoj pečat na povijesti naše grupe“ — kako pišu sami o sebi. U okviru prezentacije svojega najnovijega nosača zvuka Tamburica Cogrštof pod peljanjem utemeljitelja i zborovodje Mate Klikovića je ov tamburaški orkestar dao i koncert s izvatki iz CD-jke »draga« — ka je dostala svoj naslov po duplom smislu riči draga: naime najmilija i po potoku, riječici Draga ka iz izvire na seoskom hataru i svoju bistru vodu pak ulije u Vulku.
Prilikom svetačnoga akta je Mate Kliković u dupkom punom krčmarovom vrtu mogao pozdraviti i brojne časne goste na čelu s hrvatskim veleposlanikom u Austriji Gordanom Bakotom i zastupnikom predsjednika Sabora R Hrvatske dr. Mišom Munivranom, nadalje Mišu Karoglana, Petra Perkušića, dugoljetnoga prijatelja Ivu Broza i Zoranu Baković (ka je na kineski jezik prevela tekst bonus jačke na CD-jki); Juru Kontenta (Ina) i Zdravka Šimunovića, Nedima Iljazovića sa svojim Hotwell-„klanom“, predsjednika Hrvatskoga kulturnoga društva u Gradišću  ddr. Stanka Horvata, potpredsjednika Heinza Grausama, bivšega predsjednika Hkd-a minist. savj. u m. mr. Roberta Sučića, doajena tamburašev u Gradišću prof. Ferija Sučića, predsjednicu Folklornoga ansambla Kolo-Slavuja i glavnu tajnicu Hrvatskoga centra u Beču Gabrielu Novak-Karall, a s domaće strane načelnika Cogrštofa Helmuta Zakalla i njegovoga zamjenika Kristofa Carića. Zakall je uz ostalo naglasio kako je gizdav na ovu grupu, ka je najvažniji nosač kulture u selu i je jako pohvalio i Matu Klikovića. Carić, ki je govorio i u zastupničtvu zamjenika zem. poglavara, mr. Franza Steindla, je takaj, i na hrvatskom, izrazio svoju i zahvalnost općine na djelovanju Tamburice Cogrštof. Gabriela Noval-Karall je čestitala i u ime Kolo-Slavuja, ki ljetos takaj slavi 40 ljet postojanja kao i Hrvatov u Beču i je naglasila da Hrvatski centar svenek pokušava u svoje djelovanje uplesti hrvatske kulturne aktivnosti iz Gradišća. U ime zemaljskoga poglavara Hansa Niessla je govorila zastupnica u Saboru Gabi Titzer. Svoje čestitke su izrazili i zastupnik Bavarskoga sabora a ujedno i predsjednik Bavarsko-hrvatskoga društva Konrad Kobler kao i prijatelj iz Hamburga Max Block.
Po prezentaciji CD-jke i koncertu Tamburice Cogrštof je pak po nažalost predugoj pauzi nastupio predivni tamburaški ansambl Trešnjevka iz Zagreba na čelu s dirigentom Božom Potočnikom, ki je aranžirao puno jačak za Tamburicu Cogrštof, ne samo sve one na najnovijoj CD-jki. Trešnjevka bi si pravoda zaslužila znatno veću pažnju publike i bolji razglas, ali prostorne okolnosti i jur dugi pogram to već nisu omogućile.                  (uredn.)

 

>> Galerija