Na hataru Novoga Sela na granici prema Pandrofu jedno poduzeće kani izgraditi napravu za mikrobiološko predjelanje kontaminirane zemlje. Inicijativa gradjanov u Novom Selu se bori protiv projekta, je rekao stud. nadsavj. mr. Feliks Miletić. Oni da se boju kontaminiranja podzemne vode i toga, da bi zbog toga moglo dojti i do zdravstvenih problemov.

 

NOVO SELO — Kako je otkrio stud. nadsavj. mr. Feliks Miletić prema Hrvatskoj redakciji Orf-a Gradišće jedno poduzeće kani izgraditi napravu za mikrobiološko predjelanje kontaminirane zemlje. A daljnji problem se tiče prometa.

Pokidob da bi se transportiralo 60.000 do 100.000 tonov kontaminirane zemlje u ljetu, bi se znatno povišile emisije teretnjakov.

 

Poduzeće s nazivom »Ökologische Bodenaufbereitung Gmbh«, pri koj su učlanjene i Savezne željeznice Öbb s 30 posto, su utemeljili u onom času kada je bila predvidjena izgradnja deponije za otrovne otpatke u Novom Selu — je rekao Feliks Miletić. Ovo poduzeće je uza to jur bilo predalo molbu za projekt Gradišćanskoj zemaljskoj vladi. Ali Vlada je odbila projekt. Polag Feliksa Miletića je poduzeće prigovorilo protiv vladine odluke. To znači da će konačno odlučiti Ministarstvo za okolišni svit o predvidjenom projektu.

 

Poduzeće »Ökologische Bodenaufbereitung GmbH« pokušava umiriti stanovničtvo, a uz ostalo jako hvali projekt i naglašava da ne vidi nikakovu pogibelj. Kao zastupnik inicijative gradjanov je dugoljetni aktivist mr. Feliks Miletić napomenuo, da su u planu konkretna postupanja sa strani inicijative protiv te naprave. Ali detalje još ne kani uvaditi.

(uredn.)

Kategorije