Srijedu, 20. januara su se u prostorija Hrvatskoga kulturnoga i dokumentarnoga centra u Željeznu sastali predsjedniki i potpredsjedniki Savjetov narodnih grup. Dogovorili su se o pismu i k­a­talogu pitanj kimi ćedu se o­bratiti ministrici prosvjete (podučavanja) Gabrieli Hei­nisch-Hosek zbog planirane reforme naobrazbe. Pri ovoj sjednici su izdjelali katalog sa svega skupa 37 pitanj.“

 

ŽELJEZNO — Predsjedniki svih šest priznatih, autohto­nih narodnih grup u Austriji (Čehi, Hrvati, Slovaki, Slo­ven­ci, Romi i Ugri) kanu konfro­n­tirati ministricu Heinisch-Hosek s potribovanji narodnih grup u vezi s reformom naobrazbe. Ministrica da na pismo od 25. augusta 2015. nije bila reagirala. Zastupniki narodnih grup su zbog toga jako razo­ča­rani, je rekao Martin Ivančić pri sastanku predsjednikov i potpredsjednikov Savjetov na­rodnih grup u srijedu, 20 janu­ara. Pri tom se radi pred svim o dvojezičnom školstvu u Gra­dišću i Koruškoj i obrazovne ponude za Čehe, Slovake i Ro­me. U središću savjetovanja st­oju katalog mjerov, ke naro­d­ne grupe očekuju u vezi s pre­­d­vidjenom reformom obrazova­nja u Austriji. Naime jur pri reformi ispita zrelosti, centra­l­ne mature je zbog manjkave komunikacije došlo do zapo­s­tavljanja mature u jeziki naro­d­n­ih grup, ča se je samo velikim naporom i samo dijelom mo­g­lo reparirati. Da bi ubuduće iz­b­i­gli ovakove probleme, pred­sje­dniki Savjetov inzistiraju na već informacijov i uvezanje pred raspravljanjem obrazovnoj reformi.

 

Jur lani u septembru su se predsjedniki Narodnosnih savjetov u pismu obratili saveznoj ministrici za prosvjetu i že­ne Gab­ri­eli Heinisch-Hosek i su predložili krug razgovorov u narod­nosni i manjinski posli.

 

Svih 37 pitanja (na nimškom jeziku) kao PDF .

 

(uredn.)

Kategorije

Slike

PrilogVeličina
PDF icon 37 pitanj ministrici Heinisch-Hosek63.96 KB